Stookolie in het nieuws - Stichting De Noordzee

Afgelopen weekend was de problematiek rond stookolie van schepen in het nieuws, o.a. in de Volkskrant van 10 oktober en het TV programma  Zembla van 11 oktober. Ook in de uitzending van het radio programma Argos op 10 oktober ging het over de kwaliteit van stookolie. In dat programma kwam Stichting De Noordzee aan het woord.

Stookolie ofwel bunkers, is de brandstof waarop de meeste zeeschepen varen. Het is een mengsel van het residu van raffinaderijen en andere olieachtige bestanddelen. Er is weinig controle op de samenstelling van deze brandstof en omdat scheepsmotoren niet erg kieskeurig zijn, is het mogelijk om afvalproducten door de brandstof te mengen. Deze afvalproducten kunnen leiden tot schade aan motoren en de gevolgen hiervan zijn: gezondheidsklachten van bemanning aan boord, luchtverontreiniging en in het ergste geval scheepsrampen. In 2007 hebben wij een voorstel ingediend bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voor betere kwaliteitseisen aan brandstof. In 2010 zal de IMO een besluit hierover nemen.