Stop de wrakkensloop op de Noordzee - Stichting De Noordzee

Op zoek naar onder meer ijzer, staal en koper zijn zogenaamde sloopboten op de Noordzee bezig om de daar gelegen wrakken te vernielen. Daarmee gaan belangrijke habitats voor vis en andere diersoorten verloren.
Sloopschepen
Op de Noordzee zijn al een tijdje minstens twee van deze sloopboten actief. Ze zijn speciaal uitgerust met grote en sterke grijpers waarmee wrakken volledig uit elkaar worden getrokken. De wrakdelen worden daarna geborgen, alle waardevolle metalen eruit gesloopt en alles wat niet van waarde is wordt weer overboord gezet.
Biodiversiteit
Als gevolg van deze kortzichtige slopersmentaliteit gaat de grote biodiversiteit op de wrakken verloren. Scheepswrakken zijn namelijk een ideale aanhechtingsplaats voor dieren zoals anemonen, zacht koraal en andere soorten die op de zachte zandbodems geen houvast vinden. Dit dierlijk leven trekt op zijn beurt ook weer veel vissen, krabben en kreeften aan. De toegebrachte schade aan de wrakken betekent een forse aanslag op de ecologische rijkdom van de Noordzee.
Oorlogsgraf
Daarbij vernielen de sloopboten ook oorlogsgraven (gezonken marineschepen uit WO I en WO II) en wrakken van historische waarde. Zo zijn de H.M.S. Scott en het VOC schip de Delft al ten prooi gevallen aan grijparmen van de slopers.
Stop de sloop!
Samen met team Duik de Noordzee Schoon, Get Wet Maritiem, de Vereniging van Beroepsmatige Handlijnvissers Nederland en Sportvisserij Nederland is Stichting De Noordzee van mening dat de slopers van deze schepen per direct gestopt moeten worden.