Stoppen met paling en kabeljauw eten de oplossing? - Stichting De Noordzee

In de uitzending van Pauw en Witteman van 13 april stelt fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Marianne Thieme, dat de verkoop van kabeljauw en paling verboden moet worden. Het staat in het verkiezingsprogramma van de partij. Helpt deze maatregel?

JA, stoppen met paling eten helpt want die is net als de blauwvin tonijn écht met uitsterven bedreigd. NEE, stoppen met kabeljauw is niet nodig maar het gaat er wel om waar de vis vandaan komt en hoe die gevangen wordt. Werken de herstelplannen van de palinghandelaren en palingvissers?

De paling in Nederland is onderdeel van één groot Europees palingbestand. Over de hele linie gaat het erg slecht met paling. De Europese paling kan dus echt uitsterven. Palingvissers vangen nu te veel ouderdieren weg. Daarnaast, zoals palingvissers en handelaren ook erkennen, komt er te weinig jonge paling (glasaal) de Nederlandse wateren binnen vanwege diverse barrières zoals gemalen. Echter, het is wetenschappelijk onderbouwd, dat het NIET helpt als je een paar duizend glasalen uitzet, terwijl de vissers tegelijkertijd meer dan 900 ton ouderdieren wegvangen per jaar. De paar palingen die ze ‘over de dijk’ wilen helpen staan daarmee in geen enkele verhouding met de hoeveelheid weggevangen ouderdieren die broodnodig zijn voor de voortplanting. Het is noodzakelijk dat de palingvisserij in Nederland stopt om herstel over minstens 60 – 80 jaar mogelijk te maken; er zwemt nu nog minder dan 2% paling rond in de Nederlandse wateren t.o.v 20 jaar geleden. De meeste paling die verkocht wordt, is gekweekte paling. Ook deze paling kan men niet eten, omdat de jonge paling hiervoor gevangen wordt uit het wild en dus weggevist wordt uit dezelfde bedreigde palingbestand.

Voor meer informatie, zie de andere blogs op onze website over de paling. Waarom mag je wel nog kabeljauw eten? Van kabeljauw bestaan veel verschillende lokale bestanden. Met sommige bestanden gaat het slecht, en met andere gaat het goed. Kabeljauw als soort zal daarom niet zo snel uitsterven. In sommige gebieden zoals de Noordzee, gaat het helemaal niet goed met de kabeljauw. Wereldwijd zijn een groot aantal visbestanden overbevist. Als we zo doorgaan met vissen dan is er in 2048 weinig eetbaars meer te vangen, zo hebben biologen berekend. Maar diezelfde biologen hebben daarna ook aangekondigd dat er een uitweg mogelijk is: Kabeljauw en andere overbeviste soorten kunnen herstellen als er minder hard wordt gevist, meer selectieve vistuigen worden gebruikt, of gebieden worden gesloten voor de visserij. In de Barentszzee gaat het heel goed met de kabeljauw doordat de Noren de zee goed beheren. Bovendien worden kwetsbare zones in zee beschermd door gesloten gebieden. De kabeljauw uit de Barentszzee mag daarom gerust gegeten worden.

Voor meer informatie over welke vis wel of liever niet gegeten kan worden, kijk op www.goedevis.nl. Daar is ook de VISwijzer te downloaden. De VISwijzer is een gezamenlijk advies van Stichting De Noordzee en het WNF. : Rebuilding Global Fisheries Boris Worm et al. Science 325, 578 (2009)