Strand en zee bij Bergen wordt ook de komende jaren vervuild door riooloverstort - Stichting De Noordzee

De gemeente Bergen is van plan de riooloverstort op het strand bij Egmond aan Zee pas in 2015 weg te halen. Onverantwoord vindt Stichting De Noordzee, eerdere beloften de rioolpijp op het strand te saneren worden hiermee geschonden. Recreanten zullen nog minstens 7 zomers het risico lopen ziek te worden door het geloosde rioolwater. Vandaag heeft Stichting De Noordzee samen met Stichting Reinwater, surfers en de ANWB bezwaar aangetekend tegen de vergunningwijziging van de gemeente Bergen. De gezamenlijke organisaties roepen bezoekers van het strand op vervuiling van strand of zee door de riooloverstort te melden op www.noordzee.nl.
Al vanaf 2001 wordt door de overheid erkend dat riooloverstorten op het strand schadelijk zijn voor natuur, milieu en de gezondheid van badgasten. In 2005 zouden dan ook alle zogenaamd risicovolle overstorten gesaneerd moeten zijn. Anno 2008 is er echter nog steeds niets gebeurd in Egmond aan Zee. Als klap op de vuurpijl heeft de gemeente Bergen bovendien het plan opgevat om de overstort pas in 2015 weg te halen. Een erg vreemde situatie, zeker gezien het feit dat in 2011 de Europese Zwemwaterrichtlijn van kracht wordt.
Stichting De Noordzee, Stichting Reinwater, de Holland Surfing Association (HSA), de Surfrider Foundation Europe, de Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) en de ANWB hebben vandaag gezamenlijk een zienswijze ingediend tegen de vergunningwijziging van de gemeente Bergen.
Jeroen Dagevos van Stichting De Noordzee: ‘De urgentie van het probleem blijkt bij de gemeente niet door te dringen. Misschien dat daar verandering in komt als iedereen die last heeft van die overstort dat ook laat weten. Via www.noordzee.nl kan iedereen zijn melding doen, dan zorgen wij ervoor dat alle reacties bij de gemeente komen. Hopelijk gaan dan de ogen open en wordt de overstort versneld gesaneerd.’
De gezondheid van de badgasten, het strand en de zee hebben blijkbaar geen prioriteit. Vanaf 2001, toen het probleem met de riooloverstort duidelijk werd, had de gemeente geld opzij moeten zetten voor de sanering. Dan waren de kosten nu niet ‘onoverkomelijk’ geweest. Opmerkelijk is bovendien dat in 2004 de rijksoverheid en het waterschap geld beschikbaar stelden en alleen de gemeente nog over de brug moest komen. Toch besloot de gemeente de sanering van het riooloverstort niet door te laten gaan, een gemiste kans.