Subsidie diesel voor vissers is bodemloze put - Stichting De Noordzee

Vissers uit heel Europa willen ondersteuning van hun regering en uit Brussel voor de hoge brandstofrekeningen. Ook Urker vissers hebben een oproep aan Balkenende gedaan. Onze internationale koepelorganisatie Seas At Risk (SAR) roept de Europese regeringen op om dit te weigeren. SAR is bezorgd dat nu Frankrijk staatshulp heeft toegezegd andere lidstaten zullen volgen. In plaats van brandstofsubsidies zouden de vissers gestimuleerd moeten worden om te schaken naar passief vistuig waarbij veel minder brandstof nodig is en het milieu minder wordt beschadigd.
De beschikbaarheid van gesubsidieerde diesel stimuleert het gebruik van brandstofverslindende visserijtechnieken. Deze zijn erg schadelijk voor het zeeleven omdat ze over de bodem slepen en bovendien extra veel bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. Brandstof voor schepen is belastingvrij en daardoor veel goedkoper dan normale diesel. Extra subsidie op de brandstof maakt de situatie alleen maar erger.
“Brandstofsubsidies zijn een korte termijn verlichting voor de vissers, maar zullen op termijn de situatie alleen maar verergeren” zegt Monica Verbeek, visserijspecialist van Seas At Risk. Met brandstofsubsidies worden de operationele kosten verlaagd maar er kan harder worden gevist, en wordt de druk op overbeviste bestanden alleen maar groter. Verdere uitputting van visbestanden betekent dat vissers verder en dieper in zee moeten vissen, wat nog meer brandstof per kilo vis betekent. Het leidt tot een vicieuze cirkel van uitgeputte visbestanden, toenemende brandstofrekeningen, toenemende CO2 emissies en de vernieting van zeeleven. Brandstofsubsidies verstoren ook de concurrentie en zijn daarom niet toegestaan in de EU. Er zijn echter een aantal mazen in de wet.
“De enige duurzame lange-termijn oplossing die verdere aantasting van het zeemilieu voorkomt, is een shift naar alternatieve technieken die minder brandstof verbruiken” licht Monica Verbeek toe. “Bijvoorbeeld in de platvis-visserij, kan de hoeveelheid diesel per kilo vis een factor 15 verminderd worden als wordt overgeschakeld van boomkorvisserij naar ankerzegenvisserij. Deze traditionele visserijmethode wordt nu vrijwel alleen in Denemarken toegepast. Als er al steun aan vissers wordt gegeven in de huidige brandstofcrisis, dan zou dat moeten zijn in de vorm van promotie van deze technieken en steun om er naar over te schakelen.
De subsidie die de Franse overheid heeft toegezegd heeft vergelijkbare acties in Europa getriggerd. Vissers uit heel Europa hebben akties aangekondigd. Visserijsteun mag sinds 2003 alleen gebruikt worden voor verduurzaming. De vissers lobbyen nu voor het terugdraaien van die regels zodat ze brandstofsubsidie kunnen krijgen.