Subsidie voor nieuwe windparken op de Noordzee - Stichting De Noordzee

Maandag maakte minister Maria van de Hoeven van Economische Zaken bekend dat zij aan 2 nieuwe windparken op de Noordzee subsidie zal verlenen. Het vermogen van de toekomstige parken bedraagt samen 600 MegaWatt. De parken zullen ten noorden van Schiermonnikoog gebouwd gaan worden.
Tender

Afgelopen winter hebben veel meer dan de nu gesubsidieerde windparken vergunning gekregen om te gaan bouwen. Om echter subsidie te kunnen krijgen moesten de vergunninghouders een extra aanvraag indienen. In deze zogenaamde tender zou de goedkoopste aanvrager de subsidie ‘winnen’. De uitkomst van de tender is nu bekend: de Duitse ontwikkelaar BARD heeft voor 2 van zijn parken een toezegging gekregen. In de subsidiepot is nu nog geld over voor ongeveer 100MW extra, waardoor er over enkele jaren waarschijnlijk zo’n 700MW extra windcapaciteit op de Noordzee zal staan.
Heien
Windparken in Nederland werden tot nu toe gebouwd met behulp van het heien van zogenaamde ‘monopiles’. Alhoewel de 2 parken van BARD niet op monopiles geplaatst zullen worden, zal er wel geheid gaan worden voor aanleg van de parken. Heien op zee brengt ernstige geluidsoverlast voor bruinvissen, zeehonden en vissen met zich mee. Slechts één van de afgelopen winter vergunde parken was van plan een andere bouwmethode te gebruiken. Dit leek ons een goede reden om dit park voorrang te verlenen tijdens de toekenning van subsidie. Heivrije bouwmethoden moeten extra gestimuleerd worden om duurzame windenergie ècht natuurvriendelijk te maken.
Helaas is aan het heivrije park geen subsidie toegezegd. Wat Stichting De Noordzee betreft is dit een gemiste kans om een minder schadelijke techniek in Nederlands water te testen.