Subsidie voor voorstudie MSC certificering - Stichting De Noordzee

Nederlandse visserijen kunnen tot 1 oktober 2011 subsidie krijgen voor een eenmalige MSC pre-assessment. Zo’n voorstudie is een belangrijk hulpmiddel richting MSC certificering. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten voor de pre-assessment tot een maximumbedrag van 2.000 Euro.
De subsidie wordt mogelijk gemaakt vanuit het project ‘Transformatie Duurzame Nederlandse Visketen’. Het project wordt uitgevoerd door Stichting De Noordzee, het Wereld Natuur Fonds en MSC Nederland en mogelijk gemaakt door de St. DOEN met de bijdrage uit de Nationale Postcodeloterij.
Een MSC pre-assesment is een vertrouwelijke voorstudie waarin een onafhankelijk certificeringsbureau de visserij kort langs de lat van de MSC-standaard voor duurzame visserij legt. De pre-assessment leidt tot een advies over of een volledige MSC certificering haalbaar is en op welke punten er nog verbeteringen moeten worden doorgevoerd.
Alle Nederlandse visserijen inclusief vlagschepen komen in aanmerking. Goedgekeurde aanvragen moeten voor 31 december 2012 gestart zijn met de pre-assessment. Het eindresultaat dient onder behoud van vertrouwelijkheid gedeeld te worden met MSC.
De subsidie-aanvraag kan onder overlegging van de offerte van de certificeerder tot 1 oktober ingediend worden bij Margreet van Vilsteren van Stichting De Noordzee.
Meer vragen over het MSC certificeringstraject: zie MSC of mail naar Nathalie Steins, MSC.