Symposium 'Windenergie met bijklank?!' - Stichting De Noordzee

Vrijdag 30 mei 2008, vanaf 12 uur in de raadszaal van het Gemeentehuis van Velsen, IJmuiden.
De Nederlandse overheid is voornemens om in 2020 6000 MW aan offshore windenergie te produceren. Hiervoor zullen minstens 1200 windmolens in het Nederlandse deel van de Noordzee geplaatst moeten worden. Bovendien worden in de nabije toekomst milieudoelen gesteld aan de hoeveelheid onderwatergeluid door de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Genoeg reden voor Stichting De Noordzee om stil te staan bij de geluidsproductie van offshore windmolenparken.
Het symposium heeft als doel informatie uit te wisselen over de impact van offshore windmolenparken op het zeeleven. Daarnaast zal, onder leiding van Teun van der Keuken, gediscussieerd worden over toelaatbare geluidsdrukniveaus onderwater, de impact van onderwatergeluid op het zeeleven en mogelijk alternatieve bouwmethodes die gebruikt kunnen worden.
Deze workshop is bedoeld voor eenieder die op een professionele manier betrokken is bij de bouw, het onderzoek, de vergunningverlening en de promotie van offshore windmolenparken.