Teken de petitie: Stop de Sloop! - Stichting De Noordzee

Teken deze petitie: Stop de Sloop
Aan zijne excellentie, ambassadeur Paul Arkwright,
Op 22 mijl uit de kust van Scheveningen zijn twee Nederlandse bergingsschepen momenteel bezig met het plunderen van drie Britse oorlogsgraven: de wrakken van de Cressy, de Hogue en de Aboukir.
Als bezorgde duikers en sportvissers vragen wij u om steun om een einde te maken aan deze praktijken.
Het is de bergers te doen om kostbare metalen zoals koper en brons. Met grote grijpers trekken ze de wrakken van de drie kruisers steeds verder uit elkaar. De kostbare metalen worden meegenomen; wat niet bruikbaar is wordt als schroot weer overboord gezet.
Wij vinden deze praktijken onaanvaardbaar. Bijna honderd jaar nadat de Cressy, de Hogue en de Aboukir op 22 september 1914 ten onder gingen – wat de dood van 1459 Britse opvarenden tot gevolg had – zijn de wrakken van de drie kruisers een belangrijke schuilplaats geworden voor talloze vissen en ander onderwaterleven. Door de sloopwerkzaamheden dreigen deze oases op een steeds drukker wordende Noordzee verloren te gaan.
Bovendien dreigt met de sloop van de kruisers een voor Groot Brittanië belangrijk onderdeel van het maritieme erfgoed te verdwijnen, het zeegraf van de vele honderden Engelse marinemensen.
Wij menen dat de kruisers nu nog steeds – bijna honderd jaar later – met respect moeten worden behandeld en dat de slopers moeten worden gestopt in hun plundertochten op deze wrakken.
De Nederlandse overheidsdiensten – douane, politie en kustwacht – zeggen niks te kunnen doen omdat de wrakken van de Cressy, de Hogue en de Aboukir in ons land geen beschermde status genieten. Dat is iets wat wij als duikers en wrakliefhebbers niet kunnen begrijpen.
Wij vragen u om de plunderpraktijken van de Nederlandse bergingsschepen op de Cressy, de Aboukir en de Hogue aan de kaak te stellen bij de Nederlandse autoriteiten en aan te dringen op beschermingsmaatregelen voor deze belangrijke maritieme oorlogsmonumenten.
Hartelijk dank voor uw aandacht,
Mede namens Duik de Noordzee schoon en haar partners Stichting De Noordzee,
Verenging Kust & Zee en Sportvisserij Nederland.
>>TEKENEN