Texel overspoeld met Coca Cola wikkels - Stichting De Noordzee

Op woensdag 11 januari waarschuwt de kustwacht voor overboord geslagen containers tijdens een noordwester storm met golven van 7 meter hoog en een windkracht 9. In totaal gingen er 13 containers overboord; 10 in de buurt van Texel van het containerschip Red Cedar en 3 containers van een nog onbekend containerschip bij IJmuiden.

Over de inhoud is bekend dat de containers geen gevaarlijke stoffen bevatten. De containers die bij Texel overboord zijn gegaan bevatten plastic verpakkingsmaterialen, plastic doppen, hockeyspullen, kinderspeelgoed, graan en kartonnen dozen. Op Texel spoelden er duizenden kilo’s Coca Cola wikkels – gemaakt in Namibië – aan. Inmiddels zijn deze opgeruimd maar de plastic wikkels worden nu ook gevonden aan de Waddenkant van het eiland. Hoeveel wikkels er nog gaan aanspoelen is onbekend; hoeveel er in zee drijft blijft zeer moeilijk te bepalen. Coca Cola Nederland betreurt het incident en heeft meteen contact gezocht met de gemeente Texel voor verdere afstemming. De opruimactie en afhandeling wordt door de betreffende gemeenten gecoördineerd. De opruimingskosten worden vergoed door de rederij. Of de aangespoelde wikkels gerecycled kunnen worden is nog niet bekend. Veel van de wikkels zijn vervuild met zand waardoor dit zeer lastig gaat worden. 

Containers nog zoek

Op dit moment zijn geen van de overboord geslagen containers geborgen en/of aangespoeld. Dit betekent dat de containers gezonken zullen zijn en op de bodem van de zee liggen; open of (nog) dicht. Containers die dicht bij de kust of zandbank liggen kunnen alsnog openbreken. Zodra er een particuliere berger wordt ingehuurd om de containers te bergen wordt de zoektocht gestart. Hiervoor wordt een sonar ingezet. Het zou nog weken kunnen duren voordat de containers geborgen worden en de kans dat nog meer verpakkingen de zee in lekken is aanwezig. 

Volgens een ledensurvey van de World Shipping Council (WSC) die 86% van de globale container capaciteit vertegenwoordigd sloegen er in de jaren 2008 – 2013 gemiddeld 546 containers overboord. Hierbij zijn catastrofale gebeurtenissen o.a. schipbreuken uitgezonderd. De oorzaken van het overboord slaan van containers zijn divers. Wind, golfbewegingen, constructie van het schip, onderhoudstoestand van de container en de stabiliteit van de lading. Met ingang van 1 juli 2016 is de verlader verantwoordelijk om het exacte brutogewicht van de container aan de rederij door te geven. Met deze informatie kan een rederij het gewicht van de containers zo goed mogelijk verdelen en hiermee het risico op het overboord slaan van containers verkleinen. Tenminste dat is de bedoeling van de wereldwijde weegverplichting die in 2014 door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) werd ingevoerd. 

Het doel van de IMO was om het probleem van het verlies van containers op zee te verminderen. In de praktijk verschilt de exacte invulling van de regels tussen de lidstaten waardoor er verschillen zijn tussen de rekenmethode en toegestane marges per land. Of de weegverplichting daadwerkelijk heeft gewerkt moet nog worden bezien. Er zijn op dit moment nog geen recente gegevens over het verlies van containers beschikbaar gepubliceerd door WSC. Ondertussen blijven de bewoners en de gemeente Texel druk met de schoonmaak van het eiland. Stichting De Noordzee bedankt de gemeente en de inwoners van Texel die zich blijven inzetten om het strand op te ruimen. 


Bronnen

Foto: Eckard Boot