Tientallen vrijwilligers vragen gemeenten om aanpak ballon oplatingen - Stichting De Noordzee

Scheveningen – 15 april 2018

Samen met tientallen vrijwilligers roept Stichting De Noordzee de Nederlandse gemeenten op de vervuiling door ballon oplatingen aan te pakken. De Tweede Kamer vroeg in 2014 al aan gemeenten om het oplaten van ballonnen te ontmoedigen.  Vier jaar later staan ballonnen echter nog steeds in de top-5 van zwerfvuil op stranden. Op iedere 100 meter Noordzeekust liggen gemiddeld twaalf ballonnen of stukken en lintjes daarvan. Uit onderzoek van Stichting De Noordzee blijkt dat driekwart van de Nederlandse gemeenten op dit moment echter niets doet aan ontmoedigingsbeleid. Deze gemeenten ontvangen een handgeschreven boodschap om dit probleem aan te pakken. In totaal zijn er vanaf het strand in Scheveningen door tientallen vrijwilligers meer dan 180 kaarten naar 128 verschillende gemeenten verstuurd.

Ballon oplatingen zijn niet meer van deze tijd. Elke ballon die wordt opgelaten komt ergens naar beneden. De natuur wordt hierdoor onnodig aangetast en het vervuilt de zee en onze stranden. Met deze schrijfactie willen we samen met onze gemeenten de Noordzee schoner maken.’ – Marijke Boonstra, projectleider Schone Zee – Stichting De Noordzee

 

Nederland steeds bewuster, totaal aantal ballon daalt licht 

Het totaal aantal ballonnen dat gevonden wordt op het strand daalt langzaam. Daarnaast stoppen steeds meer organisaties zoals bijv. Oranjeverenigingen met oplatingen en staan open voor alternatieven als het planten van bomen, bellen blazen of drone shows.

76% van Nederlandse gemeenten doet niets aan ontmoedigingsbeleid

De Tweede Kamer heeft in 2014 een motie van de Partij van de Dieren aangenomen, voor toepassing van ontmoedigingsbeleid van het oplaten van ballonnen in Nederland. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeenten.  Volgens verkennend onderzoek van Stichting De Noordzee heeft 5% van de gemeenten een verbod ingesteld, 6% voert actief ontmoedigingsbeleid en 13% voert passief ontmoedigingsbeleid. 76% van gemeente heeft geen enkele vermelding van beleid op ballon oplatingen. Alle gemeenten houden zich wel aan de regels die gesteld worden door de luchtverkeersleiding. Er zijn 4 typen beleid te onderscheiden.  

1.Verbod: het is verboden om ballonnen op te laten in de desbetreffende gemeente.

2.Actief ontmoedigingsbeleid: De gemeente raadt het oplaten van ballonnen sterk af, door middel van voorlichting en vaak ook door zelf geen ballonnen meer op te laten.

3.Passief ontmoedigingsbeleid: Gemeente erkent en noemt de negatieve aspecten van ballon oplatingen maar onderneemt geen actie. 

4.Geen vermelding beleid: geen beleid rond ballonnen vermeld op de gemeente site

Gemeenten en andere organisaties zoals Oranjeverenigingen die in actie willen komen, kunnen zich hier aanmelden. Er komen standaard initiatiefvoorstellen beschikbaar zodat het beleid t.o.v. ballonnen verankerd kan worden in de lokale APV. Geïnteresseerden die zelf een kaartje willen sturen, kunnen hier meedoen. Stichting De Noordzee roept iedereen op te helpen. Samen kunnen we zorgen voor een schone en gezonde zee!