Tijd voor een betere natuurbeschermingswet - Stichting De Noordzee

Gezamenlijk persbericht.
De gezamenlijke natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties slaan de handen ineen en komen met eigen voorstellen voor een betere natuurbeschermingswet. Overleg met staatssecretaris Henk Bleker heeft donderdag niet geleid tot overeenstemming over het wetsontwerp, dat hij in oktober op tafel heeft gelegd. De staatssecretaris wil zijn voorstel op een aantal punten aanpassen, maar er blijven aanzienlijke verschillen van mening en onduidelijkheden. De groene organisaties betreuren het dat niet nog enkele maanden langer de tijd wordt genomen om samen met de staatssecretaris en andere organisaties een nieuwe natuurbeschermingswet te schrijven die op breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen.
De aangepaste voorstellen van staatssecretaris Bleker beschermen volgens de natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties natuur en landschap nog onvoldoende. Zo wordt een aantal natuurgebieden straks niet meer beschermd tegen verstoring, en kan er straks op meer diersoorten worden gejaagd.
De groene organisaties hebben staatssecretaris Bleker aangeboden om samen met hem en andere betrokken organisaties binnen enkele maanden een nieuwe natuurbeschermingswet te schrijven. Ze willen een wet die de natuur echt beschermt; staatssecretaris Bleker wil zijn wetsontwerp echter uiterlijk half februari voor advies aanbieden aan de Raad van State.
De nieuwe Wet Natuur is oorspronkelijk bedoeld om drie bestaande, goede natuurwetten samen te voegen tot één duidelijkere en eenvoudigere wet. De groene organisaties zijn altijd voorstander van dit principe geweest, onder de voorwaarde dat die wet ook goed is voor natuur en landschap.
Zij leggen zich niet neer bij de plannen van staatssecretaris Bleker. Hun voorstellen zullen over enige tijd worden aangeboden aan het parlement. De groene organisaties achten deze route kansrijk, omdat de onvrede over de plannen van de staatssecretaris groot is, ook in de Tweede Kamer.