Twee vergunningen voor windparken: heien beperkt toegestaan - Stichting De Noordzee

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft op 7 september twee definitieve vergunningen voor windturbineparken op zee verstrekt. Initiatiefnemer Airtricity krijgt hiermee toestemming voor het bouwen van de parken ‘West Rijn’ op 40 kilometer buiten de kust van Hoek van Holland en ‘Breeveertien’ II op 65 kilometer van de kust van IJmuiden.

Energie voor een half miljoen huishoudens
West Rijn omvat maximaal 72 windturbines van 3,6 MW. Breeveertien II bestaat uit maximaal 79 turbines, ook van 3,6 MW. In totaal gaan de twee parken 544 MW opleveren, waarmee ongeveer 544.000 huishoudens van energie kunnen worden voorzien. Eerder dit jaar verstrekte staatssecretaris Huizinga negen ontwerpvergunningen voor windturbineparken op zee. Van de negen ontwerpvergunningen zijn dit de eerste twee vergunningen die definitief worden verstrekt. De bedrijven die een definitieve vergunning krijgen kunnen subsidie aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken. In totaal is er voor 950 Megawatt subsidie beschikbaar. Uiterlijk in april 2010 wordt duidelijk welke van de vergunde windparken op zee subsidie krijgen.
Heien beperkt
Stichting De Noordzee is verheugd dat de realisatie van offshore windenergie nu eindelijk een stap verder is gekomen. In de vergunning zijn beperkingen opgenomen voor de bouwperiode om schade aan zeehonden en vislarven te voorkomen. Helaas is het nodig om beperkingen op te leggen omdat de initiatiefnemer kiest voor het heien van de masten van de turbines, een activiteit die ernstig onderwatergeluid veroorzaakt en als zodanig eigenlijk niet past bij een duurzame energie-opwekker. Hopelijk wordt voor de toekomst gekozen voor het bouwen van windturbines zonder te heien, zodat we uiteindelijk windparken kunnen bouwen die goed zijn voor milieu én natuur. Hiermee worden ook beperkingen in de bouwperiode voorkomen waardoor kunnen initiatiefnemers sneller kunnen bouwen en dus eerder duurzame energie opwekken.
(Bron: LNV)