Tweede Kamer bespreekt heien in zee - Stichting De Noordzee

Gisteren kwam tijdens een algemeen overleg van de vaste kamercommissie Economische Zaken, het heien van turbinepalen op zee ter sprake.
Windparken op zee zijn noodzakelijk om onze energievoorziening om te vormen naar een volledig duurzaam pakket. Het bouwen van de parken heeft echter een niet duurzaam aspect. Bij de aanleg worden de palen van de windturbines de bodem in geheid. Om deze metersdikke palen de grond in te krijgen moet met veel kracht op de palen geslagen worden. Daarbij ontstaat zoveel geluid dat vissen en zeezoogdieren waarschijnlijk tot op vele kilometers afstand verjaagd of beschadigd worden.

Alternatieven
Zoals in de Tweede Kamer ook aangegeven werd, bestaan er voldoende alternatieven voor het heien van de turbinepalen. Marianne Thieme (Partij voor de Dieren): ”Want, voorzitter, heien voor windmolens is achterhaald. De alternatieven zijn er. Ballast Nedam presenteerde op het eerder genoemde symposium meerdere alternatieven voor heien. Zij hebben technieken ontwikkeld waardoor zelfs in diepe zee heien niet meer noodzakelijk is.”
Tromp Binnen
Van de 12 vergunningen die onlangs verleend werden, wordt slechts 1 windpark gebouwd op betonnen voeten, waardoor er geen palen geheid hoeven worden. Dit werd ook door Kamerlid Marianne Thieme genoemd: ”Tot onze vreugde lazen we dat voor de aanvraag Tromp Binnen, de techniek van een ‘gravity base structure’ wordt gebruikt, waarbij niet wordt geheid. Deze techniek leidt tot een veel kleinere verstoring van het onderwaterleven dan het heien. Ook RWE bewijst dat het kan, zij geeft in haar aanvraag aan, de windmolens te kunnen verankeren met een betonnen voet. Deze methode wordt al veel langer succesvol toegepast in België en Denemarken.”
Natuur
De Partij voor de Dieren erkent het grote belang van het investeren in duurzame energie, waaronder windenergie. Maar dat moet dan wel gebeuren op een manier die bij het aanleggen van windmolenparken op zee het dieren en natuur respecteert en niet beschadigt.
Stichting De Noordzee hoopt dat de alternatieve bouwmethoden in de toekomst geen uitzondering maar regel worden. Alleen dan kan deze duurzame energievorm volledig duurzaam worden.