Tweede Kamer stemt voor minder ballonnen - Stichting De Noordzee

IMG_3419 (640x427) De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van de Partij voor de Dieren die gemeenten oproept actief het oplaten van ballonnen te ontmoedigen. De partij vindt het afval dat de ballonnen na hun vlucht uiteindelijk achterlaten ongewenst, omdat het “bijdraagt aan de plastic soep”, zoals in de motie staat. 

Voor waren: CU, 50+, Klein, D66, GL, PvdA, PvdD, SP. Het aannemen van deze motie is van belang, omdat hiermee wordt erkend dat het oplaten van ballonnen een probleem vormt en een bijdrage levert aan de plastic soep. Hoe de regering invulling gaat geven aan “actieve ontmoediging” moet nog blijken. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld via het verlenen van vergunningen bij evenementen bepalen dat bij feestelijkheden of demonstraties geen ballonnen mogen worden opgelaten. Bron: Die ballon gaat niet op, een initiatief van Stichting De Noordzee, Plastic Soup Foundation en Kust & Zee.