U kunt zelf de toekomst van de Noordzee bepalen - Stichting De Noordzee

U kunt nu zelf inspraak hebben in de toekomst van de Noordzee.
Op 25 mei is de Nederlandse Mariene Strategie deel 1 ter inzage gelegd. Dit document geeft aan hoe het op dit moment (de zgn Initiële beoordeling) met het Nederlandse deel van de Noordzee gaat. Ook wordt omschreven hoe een gezonde Noordzee eruit ziet; de goede milieutoestand. Als laatste staan daar milieudoelen en indicatoren in, die in staat zijn te bepalen hoe het dan met die goede milieutoestand is.
Stichting De Noordzee heeft zich de afgelopen 2 jaar achter de schermen bezig gehouden met de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Dit hebben we gedaan door commentaren op achtergronddocumenten en in workshops en stakeholderbijeenkomsten. In dit traject zijn onze grootste zorgen dat:
1) de KRM niet ambitieus genoeg is, waardoor het nemen van maatregelen om echt iets te veranderen aan de ongunstige milieutoestand moeilijk wordt
2) bij het formuleren van wat een Goede Milieu Toestand al te veel rekening is gehouden met economische belangen
3) dat de invulling erg nationaal is, terwijl het ecosysteem geen landsgrenzen kent en een internationale aanpak noodzakelijk is.
Natuurlijk geven we ook een uitgebreide reactie op de KRM. Daar zijn we met verschillende collega’s hard mee aan de slag. Ter voorbereiding hebben we eerder dit jaar samen met NGO’s uit verschillende landen documenten voorbereid, die kunnen helpen bij inspraakreacties. Zelf kunt u ook een reactie geven tot en met 5 juli.
U kunt hierbij gebruik maken van de documenten die zijn opgesteld door de NGO’s over:
Onderwatergeluid
Afval
Eutrofiering
Visserij
Ook is hier een meer algemeen document te downloaden
Sytske van den Akker