Uitspraak Reclame Code Commissie: term duurzame paling is misleidend - Stichting De Noordzee

Erkenning van de Reclame Code Commissie (RCC) omtrent onjuiste mededelingen en incorrecte informatie op de palingwijzer is volgens Stichting De Noordzee goed nieuws. Een term als ‘duurzame paling’ mag bijvoorbeeld niet meer gebruikt worden. De uitspraak is gedaan naar aanleiding van een klacht van Greenpeace afgelopen mei, waarin zij de palingwijzer aan de kaak wilde stellen. In deze palingwijzer stonden ’tien redenen om te kiezen voor paling’, waarvan nu meerdere redenen door de RCC onterecht zijn verklaard. Ten eerste werd de door DUPAN gecommuniceerde term ‘duurzame paling’ misleidend geacht: “de gemiddelde consument kan door de mededeling ertoe gebracht worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen”, aldus de RCC. Ten tweede communiceerde DUPAN dat het stoppen met visserij en handel geen optie is voor het redden van de bedreigde paling. De RCC beoordeelt deze uiting ook als onjuist, omdat er hier op incorrecte wijze wordt verwezen naar wetenschappelijke rapporten. DUPAN erkent dat het niet goed gaat met de paling en de stichting wil op eigen wijze bijdragen aan verbetering van de palingstand in Nederland. Hiervoor is het ‘Duurzame Paling Fonds’ in het leven geroepen, met aanvullend logo. Het consumeren van paling met het bewuste logo draagt volgens DUPAN financieel bij aan herstel: hiermee worden uitzetprogramma’s van glasaal en schieraal bekostigd. Stichting De Noordzee denkt dat er met dit fonds zelf niets mis is en onderkent zeker dat er maatregelen nodig zijn voor palingherstel. Echter, door middel van het ‘Duurzame Paling Fonds’ van DUPAN wordt het consumeren van paling en dus de visserij gestimuleerd, terwijl binnen de wetenschap en politiek breed wordt gesuggereerd dat de palingvisserij moet worden afgebouwd. “Daarbij zijn er nog veel onzekerheden over de effectiviteit van deze uitzetprogramma’s en zet ook de wetenschap grote vraagtekens bij deze werkwijze voor herstel”, aldus Margreet van Vilsteren, palingexpert bij Stichting De Noordzee. Stichting De Noordzee hoopt dat DUPAN zich wat aantrekt van de uitspraken van de RCC en zich op andere manieren in gaat zetten voor palingherstel. Margreet van Vilsteren: “Er is een krachtige lobby nodig in Den Haag die zich sterk maakt voor het herstel van de palingstanden. Wij hopen dat DUPAN zich aan zal sluiten bij de milieuorganisaties en Sportvisserij Nederland om ervoor te zorgen dat de palingvisserij stopt en dat er geld beschikbaar komt om de vissers om te scholen tot natuurbeschermers” Foto: Sportvisserij Nederland Auteur: Frederieke Vlek Volledig persbericht Greenpeace