Unieke deal gesloten in scheepvaartsector - Stichting De Noordzee

Vandaag is er een unieke deal gesloten tussen rederij Anthony Veder en investeerders ABN AMRO bank en Delta Lloyd Asset Management. De financiers hanteerden de Clean Shipping Index bij het verstrekken van een lening van 66 miljoen voor een nieuw schip voor rederij Anthony Veder. Het is de eerste duurzame lening in de scheepvaartwereld die gebaseerd is op de voorwaarden van de Clean Shipping Index.

Voorwaarde voor de investering was dat het een schip wordt met lage emissies en weinig impact op het mariene milieu. Om dit te bepalen is de Clean Shipping Index gebruikt. Stichting De Noordzee staat aan de wieg van de Clean Shipping Index en is betrokken bij de ontwikkeling van de gehanteerde milieucriteria. 

Voor meer informatie zie het persbericht van ABN AMRO  of ga naar de website van de Clean Shipping Index