De functie

De directeur is eindverantwoordelijk voor SDN en hierbij o.a. verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de (internationale) strategie. Als boegbeeld van de organisatie is hij/zij verantwoordelijk voor de samenwerkingen (o.a. het bedrijfsleven, overheid, ngo’s en kennisinstellingen) en het uitdragen van standpunten via publiciteit en lobby. In samenwerking met het team, acquireert de directeur financiële middelen en onderhoudt hij/zij contacten met fondsen, sponsoren, subsidiegevers en (potentiële) partners. Hij/zij geeft leiding aan het team en is verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van de programma’s.

De verantwoordelijkheden zijn:

 • Het verdiepen en uitvoeren van de (groei)strategie en het identificeren van kansen en bedreigingen;
 • Het behouden en waar nodig ontwikkelen van (internationale) partnerships en samenwerkingsverbanden met externe partijen zoals andere ngo’s, overheden, wetenschappers en bedrijven;
 • In samenwerking met het team, initiëren en ontwikkelen van programma’s, projecten, campagnes en nieuwe innovatieve producten die van strategisch belang zijn voor de Noordzee;
 • Het beïnvloeden van beleid o.a. door lobbywerkzaamheden in Den Haag en Brussel;
 • Het onderhouden en uitbouwen van het netwerk van bij de Noordzee betrokken organisaties, bedrijven en overheden ten behoeve van doorbraak projecten, beleidsbeïnvloeding, samenwerkingsverbanden en maatschappelijk enthousiasme. Samen met het team acquireren van middelen ten behoeve van de financiering van de organisatie, de projecten en campagnes;
 • Het stimuleren en bewaken van de uitvoering van de activiteiten, opdat de resultaten binnen de deadlines conform de planning en binnen het vastgestelde budget gehaald worden;
 • Het aansturen en ontwikkelen van het team en coachen en motiveren van de teamleden;
 • Het zorgdragen voor een gezonde financiële situatie en de financiële afhandeling, het borgen van continuïteit;
 • Het rapporteren van de stichtingsresultaten aan de Raad van Toezicht.

Externe contacten:

 • Directeuren van collegaorganisaties en andere betrokken instanties en belangenorganisaties;
 • Politici, o.a. ministers en topambtenaren;
 • Leidinggevenden in bedrijfsleven;
 • Media – Journalisten en vakdeskundigen;
 • Wetenschappers.

Wie zoeken wij?

De directeur is een charismatische, integere en verbindende leider met een warm hart voor duurzaamheid en affiniteit met de Noordzee. Hij/zij heeft:

 • Een duidelijke en inspirerende visie op de (internationale) groeimogelijkheden c.q. partnerships, innovatieve kansen en verdere ontwikkeling van de organisatie;
 • Minimaal 10 jaar werkervaring met ruime ervaring in het aansturen van afdelingen en/of organisaties. Je bent een betrokken manager die met plezier uitdagingen oppakt  en anderen daarbij weet te motiveren. Je bent als leidinggevende duidelijk naar je  mensen en coacht hen waar nodig;
 • Ervaring met het opzetten van samenwerkingen en partnerships. Je bent een goede onderhandelaar en bruggenbouwer en hebt een duidelijke visie op hoe je verschillende stakeholders kunt beïnvloeden. Ervaring met beleidsbeïnvloeding en lobbywerk is een pre;
 • Ervaring bij voorkeur in het bedrijfsleven. Je hebt een ondernemende instelling en bent resultaat- en verbindingsgericht;
 • Goede sociale vaardigheden. Je bent een geboren netwerker die een diverse groep van belanghebbenden aan zich weet te binden.
 • Ervaring met het werven van inkomsten, via contracten, fondsen, subsidies en sponsoring;
 • Een academisch werk- en denkniveau (conceptueel en analytisch);
 • Bij voorkeur ervaring met milieuvraagstukken en/of de Noordzee en affiniteit met de kernwaarden van SDN;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in Engels en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. Inspirerend boegbeeld in de media.

Wat bieden wij?

Een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid in een dynamisch werkveld met veel externe top exposure. Je mag leidinggeven aan en samenwerken met een team van enthousiaste en deskundige collega’s en gedreven collegaorganisaties.

Interesse?

Je kunt bij interesse contact opnemen met Imke Lempers van PURE Executive Search (+31(0)653443769). Je kunt uiterlijk 21 mei je CV en motivatiebrief opsturen naar lempers@pure-executivesearch.nl.