Veel aandacht voor afval in zee op Wereld Oceanendag - Stichting De Noordzee

Tijdens Wereld Oceanendag (8 juni) presenteerde het United Nations Environmetal Programme (UNEP) het rapport ‘Marine Litter: a Global Challenge’. Plastic bleek verreweg de grootste vervuiler van de wereldzeeën te zijn, met name plastic zakken en plastic flessen komen veelvuldig voor in het zeemilieu. UNEP schat dat jaarlijks 225 miljoen ton afval in zee verdwijnt.
In een artikel dat vandaag (9juni) in NrcNext verscheen wordt eveneens ingegaan op het probleem van plastics in zee. De kopt luidt: ‘De zee is van iedereen en dus ruimt niemand op’. In het artikel wordt tevens specifiek ingegaan op de Noordzee. In de Noordzee verdwijnt jaarlijks 20.000 ton afval (4000 vrachtwagens), afkomstig van verschillende bronnen zoals scheepvaart, visserij, toerisme en land bronnen. Geschat wordt dat de verhouding afval afkomstig van land-zee op 50-50% ligt.
Stichting De Noordzee neemt het afvalprobleem zeer serieus. Samen met Rijkswaterstaat Dienst Noordzee, Kimo en 9 kustgemeenten is het één van de initiatiefnemers van het project ‘Zwervend Langs Zee’. In dit project worden strandbezoekers gewezen op hun afvalgedrag en worden activiteiten georganiseerd zoals Beach Cleanups om de stranden schoon te houden.
Daarnaast hebben we een submissie ingediend bij de scheepvaartafdeling van de Verenigde Naties, de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). In deze submissie vragen wij namens Friends of the Earth International (FOEI) aandacht voor het scheepvaart deel van het afvalprobleem. Wij pleiten voor duidelijke regels die praktisch uitvoerbaar en controleerbaar zijn, duidelijke communicatie aan boord ‘Niks overboord’ ‘Zero Waste, Zero Discharge’, een uitfasering van de inefficiënte afvalverbranders aan boord, een afgifte plicht voor zeeschepen wanneer zij de haven binnen komen en een Afval Management Systeem aan boord van de schepen en in de havens.