Veelgestelde vragen over windparken op zee - Stichting De Noordzee

Vandaag hebben wij een overzicht van de meestgestelde vragen over windparken op zee aan de vaste kamercommissie van Economische Zaken gestuurd. In dit overzicht geven wij antwoord op vragen over ecologische effecten en hoe er mee om te gaan. Windparken op zee zijn belangrijk om onze energievoorziening te verduurzamen. Om deze reden is Stichting De Noordzee nadrukkelijk vóór het aanleggen van windparken in de Noordzee.
De aanleg van windparken op zee moet wel met alle mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd worden. Het maakt namelijk veel uit waar en op welke manier windparken op de Noordzee aangelegd worden. Windparken op zee hebben effecten op de ecologie. De verwachte effecten zijn nu nog relatief klein, omdat de bestaande plannen kleinschalig van aard zijn. Maar wanneer er straks op grote schaal gebouwd wordt, kunnen effecten van individuele parken elkaar onderling versterken. Hierdoor kunnen op termijn problemen ontstaan voor het leven in zee.
Over de ecologische effecten is nog te weinig bekend om goed in te schatten wat de aanleg van 6.000 MW aan windparken op zee voor gevolgen heeft op de natuur. Daarom is het noodzakelijk om vóór, tijdens en na aanleg van windparken op zee te monitoren, zodat geleerd kan worden van de ecologische effecten. Aan de hand van de resultaten uit dit onderzoek kunnen windparken aangepast worden zodat effecten geminimaliseerd worden. Op die manier hoeven de effecten niet in de weg te staan van de ontwikkeling van windparken op zee.
Om te kunnen bouwen aan de hand van deze nieuwe kennis is het noodzakelijk om de windparken niet allemaal tegelijk aan te leggen. De opgedane ecologische kennis uit gebouwde windparken kan dan gebruikt worden bij nieuw aan te leggen parken. Hierdoor kunnen negatieve ecologische effecten geminimaliseerd worden terwijl positieve effecten versterkt kunnen worden. Op deze manier wordt een snelle ontwikkeling van windparken op zee gewaarborgd, terwijl de negatieve effecten op de ecologie zo klein mogelijk blijven.