Verdieping: over de ecologische risico's van windenergie op zee - Stichting De Noordzee

Impact of abiotic changes in the system

Habitat gain and loss

Underwater noise

Collisions and barotrauma risk

Electromagnetic fields

Chemical pollution by wind turbines

Documenten van het KEC 4.0 waren ten tijde van deze publicatie nog niet gefinaliseerd en zijn hierom niet meegenomen bij het schrijven van deze verdiepende documenten.