Vergunning voor windpark waarbij niet geheid wordt - Stichting De Noordzee

Maandag 2 november maakte staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat bekend dat zij 4 nieuwe windparken definitief vergunning verleent. In totaal staat de teller hiermee op 6 definitief verleende vergunningen. Onder de vergunningontvangers is ook het park ‘Tromp Binnen’ van energiebedrijf RWE. Goed nieuws, want dit park zal in tegenstelling tot de andere parken, als eerste in Nederland niet gebouwd worden op heipalen maar op een betonnen voet.
Heiherrie
Stichting De Noordzee is vóór ontwikkeling van offshore windenergie. Windparken op zee dragen bij aan een duurzame energievoorziening en zijn daarom niet weg te denken uit de toekomst van de Nederlandse energiemarkt. Dat betekent ook dat de parken op een zo duurzaam mogelijke manier aangelegd moeten worden. De huidige Nederlandse windparken zijn allemaal geplaatst op palen die de bodem in geheid worden. Het heien van funderingspalen heeft waarschijnlijk ernstige effecten op zeezoogdieren en vissen. Wetenschappers schatten in dat door de hoge geluidsniveaus van het heien, zeehonden en bruinvissen over lange afstanden verjaagd worden. Dit rijmt niet met het duurzame karakter dat windenergie heeft.
Zwaartekracht
Alhoewel bijna alle plannen voor windparken in Nederland uitgaan van geheide turbinepalen, zijn er best alternatieven die waarschijnlijk minder verstorend zijn. In België en Denemarken worden namelijk funderingen gebruikt die op de zeebodem staan in plaats van erin geslagen worden. Deze grote betonnen voeten, zogenaamde ‘Gravity based foundations’ zorgen ook voor een stabiele voet. Daarmee lijken deze funderingen een prima alternatief te zijn voor het heien van de turbinepalen. RWE is van plan om deze betonnen funderingen in hun windpark te gebruiken.
Subsidie
Voor de bouw van offshore windparken is subsidie nodig. De 6 definitief vergunde parken hebben een totaal vermogen van ruim 1900 Megawatt. Er komt begin 2010 echter maar voor 950 MW subsidie beschikbaar. De windparkontwikkelaars moeten met elkaar concurreren voor dit geld. Er zal dus een flink deel van de parken zonder subsidie achterblijven.
Stichting De Noordzee hoopt dat bij de verdeling niet alleen naar kosten gekeken wordt, maar ook naar effecten op natuur. Dan zou het park van RWE best eens vooraan kunnen eindigen bij de subsidiepot.