Verkiezing Noordzeedier van 2010: en de winnaar is... - Stichting De Noordzee

Sepia volgens duikers hét Noordzeedier van 2010.
Duikers in Nederland stemden dit weekend tijdens de Duikvaker beurs in Houten op de sepia als hun favoriete dier van de Noordzee. Ruim 340 duikers hebben hun stem uitgebracht, bijna eenvijfde van de stemmers stemde op de sepia. Tweede werd het zeepaardje en de gewone zeehond en witsnuitdolfijn behaalden gezamenlijk de derde plaats.

Sepia
De sepia, zoals de zeekat onder duikers bekend is, blijkt het knuffeldier van de Nederlandse duikers te zijn. Deze inktvis, met familieleden over de hele wereld, komt ieder voorjaar in grote hoeveelheden de Oosterschelde in zwemmen om zich voort te planten. Zeekatten komen als volwassen dieren vooral voor op open zee waar ze tot 250 meter diep te vinden zijn. Wanneer de voortplantingstrek begonnen is, staan duikers in Zeeland massaal in de rij om het eierleggen van deze 40cm lange inktvis te aanschouwen.
Zeepaardje
Ook het zeepaardje blijkt behoorlijk populair onder de duikers, maar wordt veel minder waargenomen dan de zeekat. Misschien dat dit verklaart waarom er geen eerste plaats voor deze vis (want dat is het) is weggelegd? Het zeepaardje wordt gezien als een zeldzaamheid in de Noordzee, maar wordt de laatste jaren wel vaker waargenomen in de Oosterschelde.
Zeezoogdieren
Ook zeezoogdieren scoren redelijk hoog, opmerkelijk omdat het zien van een witsnuitdolfijn, bruinvis of zeehond onder water in de Noordzee zeldzaam is. Misschien hebben de duikers vooral op deze dieren gestemd vanuit de wens er een keer één onder water tegen te komen. De snotolf en hondshaai haalden ook veel stemmen onder de duikers. Minder populair waren de noordkromp en Japanse oester. Beiden haalden geen stemmen.
Tijdens de DuikVakerbeurs vroeg Stichting De Noordzee aandacht voor de biodiversiteit in de Noordzee. De verkiezing Noordzeedier van 2010 stimuleerde duikers na te denken over wat er zoal in onze Noordzee leeft. Tevens heeft Stichting De Noordzee tijdens de Duikvakerbeurs het Noordzeelogboek voor duikers gepresenteerd.

Zie hieronder de volledige uitslag van de verkiezing.

Onder de stemmers op de Duikvakerbeurs verloot Stichting De Noordzee een dag duiken met het team van Duik de Noordzee schoon van duikclub Get Wet. Ook verloten we 10 dvd’s Schatten van de Noordzee. De winnaars worden deze week persoonlijk op de hoogte gesteld.