Vermoeden chemisch afval in brandstof voor zeeschepen bevestigd - Stichting De Noordzee

Onderzoek van de KLPD bracht vandaag aan het licht dat er op grote schaal chemicaliën worden bijgemengd in stookolie voor schepen. Het vermoeden hiervoor bestond al langer maar het was altijd lastig om bewijs te krijgen. Dat is er nu wel. Tijd om dit probleem nu eindelijk eens serieus aan te pakken.
De grote motoren van zeeschepen zijn zo robuust, dat ze bijna elk olie-achtig mengsel wel kunnen verstoken. Omdat de olieprijzen hard stijgen is het heel lucratief om afvalstoffen te ‘blenden’, zoals dat in vaktermen heet. Er is nauwelijks controle en als een schip tegen de lamp loopt, is het heel lastig te bewijzen waar de bijmenging heeft plaastgevonden.
Verontreinigde olie kan verschillende nadelige effecten hebben: luchtverontreiniging (bv dioxine), gezondheidseffecten voor bemanning als er vluchtige, kankerverwekkende stoffen in zijn verwerkt en schade aan de motor. Als dat gebeurt, treedt meteen het gevaar van stranding en olievervuiling op.
Een aantal jaren geleden heeft Stichting De Noordzee bij de Internationale Maritieme Organisatie van de VN al een voorstel ingediend voor strengere eisen aan de kwaliteit van stookolie, maar dat werd toen simpelweg van tafel geveegd. Met de bewijzen die nu verzameld zijn, heeft Nederland een sterke zaak om te pleiten voor internationale afspraken én handhaving.
Auteur: Eelco Leemans