Stichting de Noordzee

Videoserie: leven en bewegen in een veranderende Noordzee

19 november 2019

Het leven in de Noordzee verandert voortdurend. Noordzeedieren zijn continu in beweging. Ze worden beïnvloed door het weer, de seizoenen en het voedselaanbod. Ook menselijk gebruik heeft invloed op het Noordzeeleven: denk aan varen, vissen en baggeren. Door een teveel aan negatieve menselijke invloed staat de Noordzeenatuur onder druk. Voor herstel van de Noordzeenatuur en voor duurzaam gebruik van de zee is het van belang de juiste balans te vinden tussen de natuur en menselijk gebruik.


Vier verhalen over mens en natuur in de Noordzee
De komende weken publiceren we vier verhalen en filmpjes over deze balans. Hoe leven en bewegen dieren in een veranderende Noordzee? Elke week staat één soortgroep centraal. Het eerste filmpje gaat over waarom een diverse bodem belangrijk is voor de Noordzeebodem. Het tweede filmpje laat zien hoe onze veranderende delta invloed heeft op de migratieroutes van vissen. Vervolgens gaan we het hebben over de invloed van windparken op het leven van zeevogels. Tot slot besteden we aandacht aan zeezoogdieren en het effect van onderwatergeluid.

1. Waarom een diverse bodem belangrijk is voor de natuur in de Noordzee (lees hier het uitgebreide verhaal)

MS__MG_9900.jpg