Vinvissen in de Noordzee - Stichting De Noordzee

Afgelopen zondag spoelde er een gewone vinvis aan in de haven van Vlissingen. Het gaat om een jong vrouwtje van 8,5 meter. Het dier is door een vrijwilliger van het EHBZ- netwerk (Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren) en medewerkers van de Vlissingse Bootliedenwacht uit het water getakeld. Vandaag wordt het dier in Leiden ontleed door medewerkers van Naturalis en van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en wordt de doodsoorzaak onderzocht.
Zeldzaam
Gewone vinvissen zijn grote walvissen die ruim 20 meter lang kunnen worden. In de zuidelijke Noordzee zijn de meeste gewone vinvissen tussen de 12 en 18 meter lang. Van nature komen gewone vinvissen in de open oceaan voor, waar ze solitair of in kleine groepen leven. De gewone vinvis is een zeldzame gast in de Noordzee en hier worden alleen solitaire exemplaren gezien.
Noordzeebewoner
Een regelmatig geziene gast in de Noordzee is de dwergvinvis. De dwergvinvis is de kleinste soort vinvis en wordt maximaal 10 meter lang. Over het algemeen zijn dwergvinvissen solitair levende dieren, maar in voedselrijke gebieden in de noordelijke Noordzee worden er soms tientallen tegelijk gezien. Dwergvinvissen springen vaak uit het water omhoog, zoals te zien is in het filmpje.

Blauwe vinvis
Het grootste dier dat op aarde leeft en ooit geleefd heeft, is de blauwe vinvis. Deze baleinwalvis kan meer dan 30 meter lang worden! Het eerste wat je van een blauwe vinvis op zee ziet, is een grote, krachtige blaaswolk die wel 10 meter de lucht in gaat. Helaas is een ontmoeting met de blauwe vinvis op de Noordzee erg zeldzaam. Er zijn slechts een paar gevallen bekend waarbij er een blauwe vinvis is aangespoeld op de Nederlandse kust.