Visquota 2022 op de valreep bepaald met gemengde resultaten - Stichting De Noordzee

Eerder werden in een trilateraal overleg al afspraken gemaakt over gedeelde bestanden van de EU, het VK en Noorwegen en besliste de EU over het kleine aantal bestanden dat nog volledig in eigen beheer is. Eén van de meest kwetsbare soorten in de Noordzee en Britse wateren – kabeljauw- zorgde dit jaar wederom voor discussie tijdens de onderhandelingen. Stichting De Noordzee kijkt dan ook met gemengde gevoelens naar de resultaten in het akkoord.

Om bijvangsten van kwetsbare kabeljauw te minimaliseren zijn de geadviseerde quotaverhogingen van onder andere wijting en schelvis in de Noordzee sterk beperkt, wat een goede beslissing is voor de natuur in de Noordzee. Helaas zijn de daadwerkelijke quota van kabeljauw in alle Europese wateren echter boven duurzaam niveau vastgesteld en blijft overbevissing van sterk verzwakte bestanden een realiteit in Europese en Britse wateren.

Quota mogen wetenschappelijk advies niet overschrijden

De wetgeving van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid verplicht dat visquota het wetenschappelijk advies van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) niet mogen overschrijden. Desalniettemin zijn er dit jaar wederom meerdere quota boven duurzaam niveau vastgesteld, wat leidt tot overbevissing van deze bestanden.

Voor de Noordzee volgen vrijwel de meeste quota het wetenschappelijk advies en zijn sommige zelfs lager ingesteld. Zo was voor Noordzeewijting een verhoging van 236% voorgesteld, die werd beperkt tot 25%. Dergelijke beslissingen ten behoeve van het bredere ecosysteem zijn een mooi voorbeeld van wat quotabeheer op basis van de ecosysteembenadering inhoudt. Voor bijvoorbeeld blauwe leng en de Noorse garnaal in de Noordzee werd gekozen om het wetenschappelijk advies niet te volgen om zo rekening te houden met bepaalde socio-economische overwegingen.

Nieuwe vangsthoeveelheden zullen voorlopige quota vervangen

Voor het geval dat de onderhandelingen tussen de Britten en Europeanen niet op tijd voltooid zouden zijn, besloot de EU om voorlopige quota vast te stellen voor het begin van 2022, die volledig overeenkwamen met de quota van 2021. Nu er een akkoord ligt zullen de nieuw afgesproken vangsthoeveelheden de voorlopige quota zo snel mogelijk vervangen.

FotoLindaWebsite

Linda Planthof

Projectleider Duurzaam Voedsel

Het doel was altijd om wetenschappelijk onderzoeker te worden en zo bij te dragen aan de vele kennisleemtes die er bestaan rondom het leven …
Profielpagina