Vissen naar kennis - Stichting De Noordzee

Een bedrijfssurvey voor bijvangstsoortenplaatje pd147

Vanaf vandaag gaat EKOFISH met de PD147 de Noordzee op om drie weken achtereen te vissen voor de wetenschap. De gegevens die verzameld worden in deze bedrijfssurvey helpen wetenschappers om tot betere bestandschattingen te komen voor tongschar, tarbot en griet, met als uiteindelijke doel een beter beheer van deze typische bijvangstsoorten. Het is een uniek project waarin vissers, wetenschap en Stichting De Noordzee samenwerken voor een gezonde Noordzee.

Sinds 2011 loopt er één andere bedrijfssurvey in de Nederlandse visserijsector. Deze richt zich op het verzamelen van gegevens voor doelsoorten als tong en schol en wordt uitgevoerd met boomkortuig. De bedrijfssurvey van EKOFISH richt zich juist op bijvangstsoorten. Op tongschar, tarbot en griet vindt  weinig tot geen gerichte visserij plaats, maar deze soorten worden wel veel bijgevangen,  onder andere in de visserijen op tong en schol. Dit maakt deze survey uniek, zeker omdat er gevist wordt met twinrig-tuig. Bij twin-riggen worden twee parallel geschakelde netten achter het schip aan gesleept, die open worden gehouden met houten borden. Door deze bedrijfssurvey draagt EKOFISH bij aan de kennisopbouw die nodig is om beheer van de grond te krijgen voor bijvangstsoorten als tongschar, tarbot, en griet. Het Urkse visserijbedrijf ontving  in 2009 het MSC certificaat voor haar twin-rig visserij op schol. Met deze survey hoopt EKOFISH een positieve beoordeling van deze bijvangstsoorten volgens de MSC standaard voor duurzame, goed beheerde visserijen, een stukje dichter bij te brengen.

twinrigGedurende de survey wordt er door de PD147 drie weken lang  gevist volgens een werkplan van Wageningen IMARES en vaart er een waarnemer van hen mee. Er worden in totaal 24 trekken bemonsterd. Samen met de bemanning meet de waarnemer de vangsten door (lengte en gewicht) en worden er otolieten (gehoorsteentjes) verzameld voor de leeftijdsbepaling. De focus ligt op tongschar, tarbot en griet, maar andere vissoorten in de trek worden ook geanalyseerd, met uitzondering van schol, schar, tong, grauwe poon en sterrog. Voor deze soorten bestaan al veel gegevens. Naast het verzamelen van gegevens is een belangrijk doel van deze survey, inzicht krijgen in hoe er in het vervolg met twin-rig gevist moet worden voor kennis.  Daarom zal er in deze survey geëxperimenteerd gaan worden met onder andere de trekduur en de maaswijdte. De bedrijfssurvey van EKOFISH is een gezamenlijk project van EKOFISH, Stichting De Noordzee en  IMARES. Met elkaar zetten deze partijen zich in voor beter beheer voor bijvangstsoorten als griet, tongschar en tarbot . Het project wordt gefinancierd door het Europees Visserijfonds.

In week 39 is Stichting de Noordzee ook te vinden op het water: Anne Doeksen vaart dan mee op de PD147. Via noordzee.nl/blog zal zij ons op de hoogte houden.