Vogelvlucht over de Noordzee - Stichting De Noordzee

Vandaag ben ik mee geweest met een vogeltelling in de kustzone vanuit een klein vliegtuigje. De Noordzee is namelijk ontzettend belangrijk voor miljoenen vogels. Samen met de Vogelbescherming zet Stichting De Noordzee zich in voor deze vogels. Met de telling willen we inzicht krijgen in welke vogels nu precies de Kustzone gebruiken om bijvoorbeeld te rusten en te eten.
Bruinvissen zien?
‘s Ochtends hadden de onderzoekers de hele kustzone al verkend op aanwezigheid van vogels. ’s Middags, toen ik ook aan boord was, gingen we stroken dwars op de kust vliegen, om de vogels te tellen. Spannend; welke vogels zouden we zien en krijgen we nog een glimp van een bruinvis of ander mooi zeezoogdier? Dat tellen is een echte kunst: het valt niet mee om de vogels te herkennen en dan ook nog goed te tellen.
Veel activiteit
Zo vanuit de lucht ziet de Noordzee er schitterend uit, steeds anders van kleur en aldoor in beweging. Mensen die wandelen op het strand, varende schepen, vissende boten, werkschepen bij suppleties, draaiende windmolens. En natuurlijk vogels. We hebben veel groepen futen gezien, een paar zwarte-zeeëenden, roodkeelduikers, aalscholvers, smienten en allerlei meeuwen, vooral in de buurt van vissersboten. Er waren een paar bruinvissen gezien, maar die waren al weer weggedoken voordat ik ze zag, helaas. De resultaten van deze en andere tellingen worden binnenkort gepubliceerd.