Volvo Logistics spreekt over Clean Shipping Index - Stichting De Noordzee

Op uitnodiging van Stichting De Noordzee spreekt Susanna Hambeson, Environmental Manager van Volvo Logistics Corporation over de Clean Shipping Index tijdens de openingssessie van de conferentie ‘Sustainability in the Maritime Industry’ op 12 april in het Drijvend Paviljoen in de Rotterdamse Rijnhaven.
Hambeson zal ingaan op Volvo’s strategie om de CO2-uitstoot van alle transport -over water, weg en spoor- in 2015 met 30% terug te dringen ten opzichte van 2006. Volvo is één van de verladers die zijn aangesloten bij het Clean Shipping Netwerk, een netwerk van ladingeigenaren die de clean Shipping Index hanteren bij het contracteren van rederijen. De Clean Shipping Index is een instrument voor verladers om de milieuprestaties van aanbieders van zeevervoer te evalueren.
De conferentie wordt georganiseerd door Navingo en wordt ondersteund door Scheepsbouw Nederland en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Het wordt een interessant programma met visies van rederijen, verladers en de overheid over scheepvaart, milieu en regelgeving.
Klik hier voor nadere informatie op de conferentiewebsite.