Voorzitter EU commissie: Stop subsidies milieubelastende activiteiten! - Stichting De Noordzee

Samen met bijna 100 andere organisaties, heeft Stichting De Noordzee een brief ondertekend gericht aan EU voorzitter Barroso, met de oproep om subsidies voor milieubelastende activiteiten te stoppen. Hieronder een samenvatting van de brief:
Geachte voorzitter Barroso,
Wij zijn zeer bezorgd over het feit dat de Europese Commissie oproepen van de Europese Raad en het Europees Parlement negeert, door het eerder afgesproken plan voor de hervorming van milieuschadelijke subsidies niet uit te voeren. Het is betreurenswaardig dat publieke middelen gebruikt zullen blijven worden om milieubelastende activiteiten te subsidiëren.
Vanaf 2006 heeft de EU herhaaldelijk toegezegd om milieuschadelijke subsidies op internationaal niveau stop te zetten. De Europese Commissie is in 2007, 2009 en 2010 gevraagd om te komen met een plan om per sector de milieuschadelijke subsidies langzaam uit te faseren. In 2010 heeft de Raad verzocht om subsidies die aanzienlijke effecten hebben op het milieu en op de EU klimaat- en energiedoelstellingen, en onverenigbaar zijn met duurzame ontwikkelingen af te schaffen. Toch gebeurt dit niet.
Deze brief is ondertekend door 91 (inter)nationale organisaties die zeer bezorgd zijn en u vragen actie te ondernemen. Met het oog op het algemeen belang in deze zaak, zal deze brief de komende dagen door alle ondergetekenden verspreid worden via de media.