Vrijwilligers EHBZ-netwerk in het zonnetje - Stichting De Noordzee

Vanmiddag zijn EHBZ-vrijwilligers Jaap van der Hiele, Kees Kooimans en Arnold Gronert in het zonnetje gezet vanwege hun inspanningen met het verzamelen van gestrande walvisachtigen aan de Nederlandse kust. De vrijwilligers hebben hiervoor de Duboispenning van Naturalis in ontvangst genomen uit handen van Folchert van Dijken, van het Ministerie van EL&I. Een mooie beloning voor het waardevolle werk van de vrijwilligers!
Zodra er een dode bruinvis, zeehond of andere walvisachtige op het strand gevonden wordt, worden de vrijwilligers ingeschakeld. Of dit nou ’s ochtends voor dag en dauw is, of tijdens het avondeten, de mannen staan te allen tijde klaar om uit te rukken bij een melding. Na het verzamelen van alle gegevens, worden de dode bruinvissen naar de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht gebracht, waar de doodsoorzaak onderzocht wordt.
Jaap van der Hiele en Kees Kooimans zijn al vele jaren actief als vrijwilliger van het EHBZ netwerk (Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren) van Zeehondencrèche Pieterburen. Jaap verzameld alle dode walvisachtigen aan de Zeeuwse kust, Kees is actief langs het strand in Zuid- en Noord-Holland. Arnold Gronert is jaren geleden als EHBZ-medewerker opgeleid in Pieterburen en werkt op dit moment samen met Ecomare.