Vroege Vogels naar de haaien - Stichting De Noordzee

Afgelopen zondag werd Irene Kingma geïnterviewd bij Vroege Vogels. Irene is voortrekker van de Nederlandse tak van Shark Alliance waar Stichting De Noordzee deelnemer in is. De boodschap was helder: haaien moeten beter beschermd worden.
Noordzee?
Ook in de Noordzee zitten haaien. Ze worden echter ernstig bedreigd. Dit wordt veroorzaakt door visserij op de haaien zelf, door bijvangst van haaien en door visserij op andere vis waardoor de prooidieren van haaien minder voorkomen.
Haaien zijn levendbarend, ze worden zwanger en baren levende jongen. Hierdoor zijn ze extra kwetsbaar. Een doornhaai heeft 10 jaar nodig om volwassen te worden, als je dan een volwassen vrouwtje vangt vang je niet alleen een 12 jaar oud dier maar vang je ook de hele volgende generatie weg.
Ecologisch
Haai is een toppredator, deze zijn nodig om het ecosysteem in balans te houden. Haaien eten zwakke en oude dieren waardoor andere vissen gezond blijven. Haaien zijn dus ook interessant om te beschermen zodat de populaire vissoorten gezonder worden doordat zieke vissen opgegeten worden.
Er is op dit moment bijna geen regelgeving om haaien te beschermen. Een veel gehoord argument om haaien niet te beschermen is dat de Europeanen ze niet zouden eten. Ze worden echter wel degelijk gegeten en in Azië is haaienvinnensoep erg populair. Haaien ontvinnen is interessant voor vissers omdat haaienvin veel meer opbrengt dan haaienvlees, want het vlees smaakt niet zo lekker. Een ontvinde haai wordt vaak levend overboord gegooid waarna de haai op de bodem langzaam stikt. Bijna alle vinnen gaan naar Aziatische landen. Haaienvlees wordt in heel Europa gegeten en haaiensteaks liggen in Spanje, Italië en Frankrijk gewoon op de vismarkt.
Week van de haai
Begin volgend jaar wordt het actieplan voor de haaien besproken binnen de Europese visserijraad. Shark Alliance wil met een petitie minister Verburg aansporen er voor te zorgen dat hier afgesproken wordt dat het ontvinnen van haaien helemaal stopt en dat er goede vangstquota komen.