Waar komt de ‘Waddenzee orka’ vandaan? - Stichting De Noordzee

De afgelopen week zwom er een orka rond in de Waddenzee. Orka’s komen hier van nature niet voor, dus waar komt dit dier vandaan? En kan dit dier weer vrijgelaten worden?
 
Tweede levende orka langs de Nederlandse kust
Deze week was het een drukke bedoening in Lauwersoog. De daar rondzwemmende, en later door het dolfinarium gevangen, jonge vrouwtjesorka zorgde voor heel wat aandacht in de media. En dat was niet voor niets: het is pas de tweede keer ooit dat een levende orka voor onze kust zwemt.
Ook in Denemarken is een orka gezien
Toevalligerwijs is er een paar weken terug voor de Deense kust ook een orka waargenomen. Dat is ook daar een bijzonderheid. Ik heb contact opgenomen met wetenschappers in Denemarken om te achterhalen of het hier om hetzelfde dier gaat of dat er nog een andere orka de weg kwijt is geraakt. Zij gaven mij aan dat er tot nu toe nog geen foto’s van het Deense dier bekend zijn. Tot die tijd is het niet mogelijk om te bepalen of het om hetzelfde dier gaat.
Orka raadselen ontrafeld
Orka’s komen in de Noordzee voor, maar meer in de diepere delen, grofweg boven de Doggersbank. Daar jagen ze op haring en makreel, maar bijvoorbeeld ook op zeehonden! Uit onderzoek blijkt dat er verschillende aparte populaties (groepen) rondzwemmen die weinig contact met elkaar hebben. Hierbij gaat het om populaties rond de Britse eilanden, bij Noorwegen, Gibraltar en IJsland. Het is heel goed voor te stellen dat de ‘Waddenzee orka’ uit één van deze populaties afkomstig is en haar familieleden is kwijtgeraakt. Daarom zal er door wetenschappers op basis van genetisch onderzoek uitgezocht worden waar haar familieleden mogelijkerwijs rondzwemmen.
Vrijlating wenselijk maar eigenlijk onmogelijk
Die informatie is belangrijk omdat er gesproken wordt over het mogelijk weer vrijlaten van de orka. Het is echter maar de vraag of dat mogelijk is. Orka’s kunnen pas zelfstandig, los van hun moeder, leven als ze ongeveer 4 jaar oud zijn. Omdat dit nog een zeer jong dier is (1-2 jaar oud), is de enige kans om in het wild te overleven als haar moeder gevonden wordt. En dat is een bijna onmogelijke taak. Kortom: wordt vervolgd!