Waarom NGO's en vissers samen werken aan advies aanlandplicht - Stichting De Noordzee

Het Reformatorisch Dagblad kopte afgelopen vrijdag met “Vissers en NGOs proberen uitstel aanlandplicht schol te verkrijgen”. Deze kop wekt misschien de suggestie dat de NGOs in kwestie – de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (NEV) en Stichting De Noordzee (SDN) – proberen om de aanlandplicht van tafel te krijgen. Niks is echter minder waar. Deze NGOs zetten zich onverminderd in voor een aanlandplicht die leidt tot een sterke vermindering van discards. De term “discards” verwijst naar het deel van de ongewenste bijvangst dat in de visserij overboord gezet wordt. In de Nederlandse bodemvisserij wordt jaarlijks zo’n 70.000 ton aan ongewenste bijvangst overboord gezet, en de aanlandplicht is ingevoerd als middel om deze verspilling tegen te gaan.

Een effectieve aanlandplicht
Stichting De Noordzee en de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging ondersteunen de aanlandplicht, maar staan wel voor een realistische, en vooral effectieve aanlandplicht. De NGOs in kwestie zijn zich ervan bewust dat het aanlanden van alle ondermaatse schol per 2018 een groot probleem zal vormen voor de Nederlandse sector en vinden uitstel van één jaar acceptabel, mits deze extra tijd gebruikt wordt om concrete stappen te nemen op het gebied van discardvermindering. 

Om ervoor te zorgen dat de aanlandplicht inderdaad bereikt waar ze voor bedoeld is, namelijk het verminderen van discards, zijn deze NGOs in gesprek met de visserijsector. Dit gesprek stuurt aan op een advies aan de Noordzee Adviesraad om de aanlandplicht voor schol uit te stellen van 2018 naar 2019, in ruil voor een duidelijk en haalbaar plan om de discards van ondermaatse schol terug te brengen. Een dergelijk plan zou zo concreet mogelijke doelen moeten schetsen en stappen om daarnaartoe te werken. 

Het huidige overlevingsonderzoek, dat helaas vertraging heeft opgelopen, is een deel van het advies dat de partijen voor ogen hebben. Volgens SDN en NEV moet het advies daarnaast op zijn minst aangeven wat er momenteel aan onderzoek, innovatie en maatregelen bestaat en wat de verwachte uitkomsten daarvan zijn. Verder vragen de NGOs de sector om aan te geven hoe zij denkt de discards te verminderen door stappen te nemen op de volgende drie punten:

  1. het verbeteren van selectiviteit,
  2. het verhogen van overleving en
  3. het beter benutten van onvermijdbare bijvangst. 

SDN en NEV hopen van harte dat er snel een voorstel komt te liggen waar de sector en de NGOs zich in kunnen vinden zodat zij gezamenlijk kunnen optrekken in de strijd tegen onnodige discards.

Foto: Robin Inkysloth