Waarom we de Noordzeenatuur nú moeten herstellen - Stichting De Noordzee

Het gaat slecht met de natuur in de Noordzee, in Nederland en in heel Europa. De biodiversiteit, de verscheidenheid van al het leven op aarde, neemt af en ook de Noordzee heeft hiermee te kampen. Zo gaat het bijvoorbeeld slecht met zeevogels en is het aantal (vooral grote) vissen, waaronder haaien en roggen, afgenomen. Alleen het beschermen van onze natuur is niet meer genoeg. Om het tij te keren, moeten we de natuur de kans geven om te herstellen. Met de natuurherstelwet gebeurt dat.

Wat is de natuurherstelwet?

De natuurherstelwet werd vorig jaar gepubliceerd door de Europese Commissie. Deze wet heeft het doel om de natuur in de Europese Unie te beschermen en te herstellen. De bedoeling is dat in 2030 dertig procent van ieder natuurgebied dat in slechte staat verkeert, wordt hersteld. In 2040 wordt dat zestig procent en in 2050 zelfs negentig procent van het gebied. Hierdoor komt ook de prachtige Noordzeenatuur weer tot bloei.

7742_UvD_140910_gestreepte waaierslakken_UK70500_Doggersbank
Gestreepde waaierslakken. Beeld door: Udo van Dongen

Met de Natuurherstelwet bestrijden we ook klimaatverandering. Mariene ecosystemen, ofwel het leven in de zee, hebben daar een groot aandeel in. Wist je dat zeeën wereldwijd ongeveer dertig procent van onze CO2 opslaan? Daarmee is onze zee dus cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan.

Voordelen van herstel

Sepiola atlantica – little cuttlefish – dwerginktvis
Wist je dat het lijfje van een dwerginktvis nog geen twee centimeter lang is? Beeld door: Mick Otten

Naast het opslaan van CO2 en het voorkomen van klimaatverandering, helpt natuurherstel ook op andere manieren. Zo bevordert natuurherstel de biodiversiteit; dus ook in de zee. Door het herstellen van de natuur krijgt deze weer de ruimte om te floreren en komt de lokale flora en fauna weer terug. Dat betekent meer Noordzeedieren.

Biodiversiteit en klimaatverandering gaan hand in hand en zijn flink met elkaar verbonden. Hoe groter de biodiversiteit en gezonder de natuur, hoe beter deze bestand zijn tegen klimaatverandering. Op zee, en ook op land. Zo beschermt de natuur ons tegen natuurrampen. Bossen en wetlands verminderen bijvoorbeeld de kans op overstromingen.

Niet geheel onbelangrijk is het feit dat een sterke en veerkrachtige natuur ook belangrijk is voor ons als mens. De zee levert ons zaken als zuurstof, voedsel, zand en energie. Wist je dat de meeste zuurstof uit de zee komt? Plankton is namelijk de belangrijkste bron van zuurstof op aarde.

Hoe werkt dat dan?

Met de komst van een natuurherstelwet kunnen natuurherstelprojecten worden toegepast. Deze dragen bij aan goede bescherming van natuurgebieden, dieren en planten.

Een mooi voorbeeld daarvan op de Noordzee is het nabootsen van oesterriffen. Natuurlijke oesterriffen zijn nagenoeg verdwenen in de Noordzee. Dat is kwalijk want oesters zijn hele bijzondere diertjes. Zij kunnen namelijk het water filteren en schuilplekken bieden voor het onderwaterleven. In windpark Luchterduinen zijn vier zogeheten oestertafels geplaatst. Met de plaatsing van deze tafels wordt er gewerkt aan het herstel van oesterriffen en de biodiversiteit in de Noordzee.

Zien hoe dat in zijn werking gaat? De Rijke Noordzee, een initiatief van Stichting De Noordzee en Natuur&Milieu werkt mee aan deze oestertafels:

Hoe denkt Nederland hierover?

Helaas probeert de Nederlandse regering in Brussel de plannen voor een nieuwe natuurherstelwet af te zwakken. Dat omdat het plan van de Europese Commissie ‘verstrekkende gevolgen’ kan hebben voor bijvoorbeeld ontwikkelingen op gebied van windenergie en visserij. De politiek wil de vrijheid houden om bestaande en herstelde natuur te laten verslechteren.

Dat is zorgwekkend en onterecht. Uit onderzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit blijkt namelijk dat het plan van een natuurherstelwet een positief effect zal hebben op de natuur in Nederland. Daarbij mogen landen zelf kiezen welke herstelmaatregelen ze inzetten en hoe. Herstel van de natuur is ook goed voor de economie. Elke euro die in natuurherstel wordt geïnvesteerd, levert 8 tot 38 euro aan economische voordelen op. Denk bijvoorbeeld aan windenergie. Door geld te investeren in natuurinclusieve windparken, zetten we goede stappen richting natuurherstel.

Veel Nederlanders op straat zien het belang van het herstellen van de natuur wel in en zouden graag zien dat de natuur wordt beschermd tegen menselijke activiteiten.

Benieuwd naar de stem van de Nederlander? Kijk dan de video hieronder:

Wat kan jij doen?

Deze zomer stemt het Europees Parlement over het voorstel van de nieuwe Europese Natuurherstelwet. Stichting De Noordzee steunt dit wetsvoorstel want met deze wet krijgt de natuur de kans om te herstellen. Samen met verschillende internationale natuurorganisaties sturen we een brief aan ministers en Europarlementsleden en daarbij hebben we jouw hulp nodig!

Vind jij de natuur ook zo belangrijk en wil je je hardmaken voor een sterke natuurherstelwet? Ga naar onderstaande link en zet je naam onder de brief om de politiek te laten weten hoe belangrijk onze natuur is:

Funded by the European Union, the Pew Bertarelli Ocean Legacy Project, the Becht Family Charitable Trust and Blue Nature Alliance and other funders. Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the funders. Neither the European Union, nor the Pew Bertarelli Ocean Legacy Project, nor the Becht Family Charitable Trust, nor the Blue Nature Alliance, nor other funders can be held responsible for them.

08_EC Commission LIFE logo