Waren de platte oesterriffen de bossen van de Noordzee? - Stichting De Noordzee

Oesterriffen genereren een uniek habitat dat een diverse en productieve soortgemeenschap herbergt. Afgelopen maand kwamen ongeveer 50 wetenschappers en belanghebbenden uit meer dan 10 landen samen om te praten over de herintroductie van de platte oester in Europa. Stichting De Noordzee was erbij en ondersteunt de consensus dat deze riffen een grote rol kunnen spelen in het verbeteren van het functioneren van het ecosysteem en dat we moeten proberen deze riffen weer in de Noordzee te introduceren. Mogelijk biedt de uitrol van wind op zee en de toevoeging van hard substraat in het zandige ecosysteem kansen. Oesterriffen leveren belangrijke ecosysteemdiensten zoals habitatstructuur, filtratie, denitrificatie en visproductie.

“The conservation of Oyster grounds is as much a duty of the state as is the conservation of forests” Mobius 1877.

 

 

Platte oesterriffen kwamen vroeger op grote schaal voor in de Nederlandse Noordzee, maar nadat zij vorige eeuw zijn verdwenen door overbevissing, ziektes en veranderingen van omgevingscondities, zijn de condities in het gebied waar ze voorkwamen niet meer geschikt. Afwezigheid van gebieden zonder bodemberoering, met hard substraat en met een nabijgelegen bronpopulatie, bemoeilijkt de terugkeer. Daarnaast heeft de Japanse oester in de kustzones mogelijk een deel van het leefgebied ingenomen. Toch blijkt uit vondsten van individuele oesters offshore en een enkele oesterbank in de Noordzeekustzone en de Waddenzee dat de soort, als zijnde Asterix en Obelix, op enkele plekken dapper stand houdt. Het laat zien dat de soort de Noordzee in potentie weer met haar bijzondere habitat kan verrijken.