Wat is duurzame vis? - Stichting De Noordzee

Dat was het thema van de uitzending van de Keuringsdienst van Waarde op 25 februari. Herkenbare situaties: het antwoord dat je krijgt op een vraag aan een visverkoper. Hilarische beelden.
En eindelijk worden er eens vragen gesteld over de nogal misleidende tekst op de verpakking van de vis in Albert Heijn “wij spannen ons in voor duurzame visserij” . Tekst die zelfs op de palingverpakking staat.
Maar is het nu duidelijk geworden wat duurzame visserij is? Misschien was het niet de bedoeling om dat uit te leggen.
We kregen vooral de verschillende interpretaties van duurzaamheid te horen. En wat het MSC label inhoudt. Althans, dat laaste hoopte ik. Maar over het label werd de nodige verwarring gezaaid, terwijl dat mijns inziens nogal ver gezocht was, en suggestief. Alsof het label er alleen maar is om meer geld voor een product te kunnen krijgen, wat toch al duurzaam is. Dat is jammer, want zo ligt het niet.
Wij willen dat de zee beschermd wordt, en vissen kunnen herstellen. Veel consumenten willen dat ook, maar ze willen toch ook graag vis eten. Hoe weet je dan dat die vis niet uit een overbevist bestand komt of met destructief tuig is gevist? De VISwijzer heb je misschien in je portemonnee zitten, maar dan nog kan de visboer je meestal niet vertellen waar je vis vandaan komt en hoe die gevangen is (en dan maar hopen dat het klopt wat ze je vertellen). In dat geval is het toch erg handig als er een labeltje is dat garandeert dat die vis uit een goed beheerd bestand komt, en met zo min mogelijk milieuschade is gevangen. Die garantie moet er wel zijn, dus er moet goede controle op het labeltje zijn. En controle kost geld, dus het is logisch als vis met zo’n labeltje soms duurder is. Voor EKO-groenten betalen we ook meer dan voor gewone.
Het MSC label is tot nu toe het enige vislabel wat die controle heeft, en voldoet aan de normen van de Wereldvoedselorganisatie voor ecolabels. Visserijen moeten aan veel eisen voldoen om het te krijgen. Dus ik vind het jammer dat in het programma de suggestie werd gewekt dat het label niet bijdraagt aan duurzaamheid.
Er wordt milieuorganisaties vaak verweten dat ze inconsequente of misleidende informatie de wereld insturen.
Wel… we zijn dus niet de enige.