Wat is het effect van afval op zeezoogdieren? - Stichting De Noordzee

Afval, afval, afval… op straat, op de Nederlandse stranden en in de Noordzee. Sinds ik me actief bezighoud met dit onderwerp, zie ik echt óveral afval! Hoe frustrerend.
We weten dat dit afval vervelende gevolgen heeft voor zeedieren. Een zeehond die gewond is geraakt door verstrikking in een net, een zeeschildpad die een plastic zak opeet omdat hij het aanziet voor een kwal of een zeevogel die het grootste deel van zijn leven op zee doorbrengt en zijn eten opvist uit het water, inclusief aanstekers, stukjes plastic en vistouwtjes.
Internationale overeenkomst
Maar hoe groot is dit probleem nou werkelijk? Internationaal is een schatting gemaakt dat ruim 1 miljoen dieren jaarlijks sterven aan de gevolgen van afval, waarvan 100.000 zeezoogdieren en zeeschildpadden. Structureel onderzoek naar afval en de effecten op zeedieren is er (nog) niet.
Van 19 t/m 22 maart was ik bij de vergadering van ASCOBANS in Galway, Ierland. ASCOBANS is een internationale overeenkomst met als doel het beschermen van kleine walvisachtigen in de Noordzee en Baltische zeeën, door middel van samenwerking tussen betrokken landen.
Bij deze vergadering wordt met name gekeken naar twee grote bedreigingen van walvissen en dolfijnen, namelijk bijvangst en onderwatergeluid. Ook in het bruinvisbeschermingsplan dat in september 2011 gepubliceerd is door het Ministerie van EL&I richt zich met name op deze twee belangrijke bedreigingen. Erg goed dat hier aandacht voor is, maar worden de gevolgen van afval zo niet ‘vergeten’?
Werkgroep: Effecten afval op zeedieren
Tijdens de ASCOBANS vergadering heeft Stichting De Noordzee haar zorgen geuit over dit tot nu toe relatief onderbelichte probleem. Spontaan ontstond het idee om een werkgroep te vormen: Marine Debris & the Effects on Marine Mammals. Stichting De Noordzee is voorzitter van de deze werkgroep en zal hier in de komende tijd invulling aan geven, onder andere met de Whale and Dolphin Conservation Society en SeaWatch Foundation uit Engeland.