Week van de Haai - Stichting De Noordzee

De Europese Week van de Haai begint op 11 oktober. Stichting De Noordzee zet samen met de Shark Alliance, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds voor de bescherming van haaien. De Week van de Haai is hier onderdeel van.
De meeste haaien en roggen populaties in Europa worden overbevist; een derde wordt zelfs met uitsterven bedreigd. Ondanks deze beangstigende cijfers is de vangst van meeste soorten niet gereguleerd en aan wetenschappelijk advies over vangstbeperkingen wordt zelden gehoor gegeven. Het verbod op ontvinnen (het aan boord afsnijden van de vinnen waarna het karkas weer in zee wordt gegooid) is binnen de EU zelfs het zwakste van de wereld.
Dit jaar stelt de EU een actieplan voor haaien op, Shark Week valt in de laatste cruciale maanden van dit proces waarin landen zelf input mogen leveren. Met jou steun kunnen wij direct naar de minister stappen en haar vragen zich sterk te maken voor:
• Een vermindering in de vangsten van haaien
• Bescherming van bedreigde haaien en roggen soorten
• Een effectief verbod op ontvinnen van haaien
Ga snel naar: www.haaienweek.nl en zet je handtekening.
Foto haai: Johan Krol