Weer beschadigde bruinvis gestrand op Texel - Stichting De Noordzee

Afgelopen weekend is er weer een beschadigde bruinvis aangespoeld op Texel, zo meldt Ecomare. In 2009 en 2010 spoelden er in deze tijd van het jaar ruim 100 beschadigde kadavers aan op de Noord-Hollandse kust. De oorzaak van deze beschadigingen is onbekend. Stichting De Noordzee heeft het Nederlands Forensisch Instituut de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de toedracht van de beschadigingen. Zodra er een verse, beschadigde bruinvis strandt, zal het NFI het kadaver ter plekke onderzoeken. Als de oorzaak van de beschadigingen bekend is, kunnen specifieke beschermingsmaatregelen getroffen worden.
De beschadigde bruinvis werd dit weekend gevonden bij paal 15, door Ecomare medewerker Salko de Wolf. Tussen paal 12 en paal 15 vond hij nog meer losse stukken. Het is niet duidelijk of die bij deze bruinvis horen of van een andere bruinvis komen. Ecomare heeft het dier geborgen.
Betere bescherming voor de bruinvis
Stichting De Noordzee, Ecomare en andere natuurbeschermings-organisaties lobbyen al jaren voor betere beschermingsmaatregelen voor de bruinvis. Zo heeft Stichting De Noordzee op 13 april een bruinvispetitie met ruim 12.000 handtekeningen aangeboden in de Tweede Kamer. Met de petitie werd de overheid aangespoord om op korte termijn met maatregelen te komen voor effectieve bescherming. En met resultaat: op dit moment wordt er op verzoek van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie aan een soortbeschermingsplan voor de bruinvis gewerkt. Stichting De Noordzee is blij met deze stap van de overheid en werkt mee aan de uitwerking van het plan.
Foto’s: Ecomare, Salko de Wolf