Weer beschadigde bruinvissen op het strand bij Texel - Stichting De Noordzee

De afgelopen week zijn weer beschadigde bruinvissen aangespoeld op de stranden van Texel, zo meldt Ecomare. Van de vier dode bruinvissen die aanspoelden waren er drie zwaar beschadigd. Vorig jaar rond deze tijd spoelden er op Texel ook veel, veelal verse en beschadigde, bruinviskadavers aan. De bruinvis is een beschermde diersoort, maar ondanks alle internationale en nationale afspraken is er van daadwerkelijke bescherming geen sprake.
Hoeveel bruinvissen er zijn, waar ze vooral voorkomen en wat de precieze doodsoorzaak is, is niet goed bekend. Eén van de theorieën is dat ze worden bijgevangen in de staandwantvisserij met grote mazen op kabeljauw.
Stichting De Noordzee vindt dat er snel duidelijkheid moet komen over de doodsoorzaak en zal op korte termijn met vertegenwoordigers vanuit de visserijsector, overheid en wetenschap rond de tafel gaan zitten om een zogenaamd Rapid Alert System uit te werken. Het doel van het Rapid Alert System is om ten tijde van piekstrandingen snel oorzaken vast te stellen en maatregelen te kunnen nemen. Duidelijkheid over de doodsoorzaak is een belangrijke eerste stap om uit de vicieuze cirkel van strandingen – onzekerheden – speculaties – niks doen – strandingen – te komen.
Stichting De Noordzee is het eens met Ecomare, dat de resultaten van pathologisch onderzoek aan gestrande dieren vorig jaar snel openbaar moeten worden gemaakt en dat er actie moet worden ondernomen om de bruinvis daadwerkelijk te beschermen.
(Foto’s: Ecomare)