Welkom Ewout van Galen - Stichting De Noordzee

Deze week is Ewout gestart bij Stichting De Noordzee als programmaleider Schone Zee. We zijn erg blij met zijn komst!

‘Als Programmaleider Schone Zee krijg ik de kans mijn kennis en ervaring met integraal en duurzaam waterbeheer in ontwikkelingslanden in te zetten voor een prachtig doel dicht bij huis: een schone en gezonde Noordzee. 

Consument en recreant, visser, schipper of energieleverancier, samen delen we de verantwoordelijkheid voor de bescherming en het duurzaam gebruik van onze mooie Noordzee. Daarom ga ik mij richten op programma’s die oplossingen bieden op het gebied van minder afval in zee en op de stranden en een schonere scheepvaart.  Oplossingen waar alle Noordzeespelers bij betrokken zijn en bijdragen aan een vergroot bewustzijn over het belang van een schone zee en kust. 

Ik verheug me enorm op de samenwerking rondom de Noordzee met overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, en zal de komende tijd veel op het strand te vinden zijn!’