Welkom Jorn Matena, Petra Damsma en Noor Buur - Stichting De Noordzee

Jorn Matena, public affairs-adviseur en woordvoerder

Jorn: “In mijn huis hangt een kunstwerk van de Nederlandse kunstenaar Max Kraanen, getiteld ‘The Ocean Keeps Calling’. Zowel het kunstwerk als de titel spreken mij aan, omdat de zee op mij ook altijd een grote aantrekkingskracht heeft gehad. Het is een constante bron van ontspanning en inspiratie. Echter, ik zie dat we niet goed voor onze Noordzee zorgen. We zijn te druk bezig met het bedenken van manieren om de zee optimaal te benutten. Hier wil ik meer balans in brengen, zodat de waarde van een gezonde en schone Noordzee door meer mensen wordt erkend en nagestreefd.

Ik heb ruim vijftien jaar ervaring op het gebied van strategie, public affairs en communicatie in het publieke domein en ben betrokken geweest bij diverse maatschappelijke vraagstukken. Nu zet ik mijn ervaring, kennis en netwerk in om de stem van De Noordzee te laten doorklinken in de (inter)nationale politiek. Dit doe ik met veel passie en plezier. Voor mij als politicoloog is de dynamiek tussen alle Noordzeepartijen haast net zo krachtig als de zee zelf. En een weerspiegeling van de grote transities waar we ons allemaal in begeven. Werken bij Stichting De Noordzee is mijn manier om, samen met collega’s en stakeholders, bij te dragen aan positieve verandering op natuurbescherming en klimaatverandering.”

Wilde-zee
Beeld door: Stichting De Noordzee

Petra Damsma, projectleider zandwinning en natuurvriendelijk kustonderhoud

Petra: “Als je een keer in de ban bent van de zee, dan laat het je nooit meer los. Waar dat dan voor mij begonnen is, vind ik moeilijk te zeggen. Misschien al generaties voor mij: mijn opa en oma leerden elkaar kennen op Texel. Mijn moeder werd er geboren. Als kind gingen we altijd op vakantie naar Terschelling. Zand, strand, duinen en kwelders, het geluid van de branding, meeuwen of scholeksters. Ik hoef er maar een glimp van te zien of er een fractie van te horen en ik ben in een beter humeur.

Toen Rijkswaterstaat de samenwerking met natuurorganisaties zocht om meer aandacht te geven aan natuur bij het uitvoeren van het kustbeheer, werd ik het gezicht van die samenwerking. Het project werd mijn kindje en uit het kind groeide de missie om de natuur voorop te zetten bij de bescherming van het land tegen de zee. Zeespiegelstijging vraagt een intensiever kustbeheer, en dan moet ook de aandacht voor de natuur toenemen. Soms kan de natuur ons helpen met kwelders of natuurlijke riffen, maar dan moeten we het wel zien. Soms kunnen we de natuur helpen door een slim suppletieontwerp, maar dan moeten we het wel doen!”

20220624_213421
Beeld door: Stichting De Noordzee

Noor Buur, hoofd programma's

Noor: “De geur van zand en schelpen, de indrukwekkende kracht van de golven en de frisse kou bij de eerste duik van het seizoen.. als ik de strandafgang afloop, kom ik thuis. Ik ben opgegroeid aan zee, en nergens kom ik meer tot rust dan aan de vloedlijn. Hoewel ik nu in het Utrechtse woon, kan ik me geen zomer voorstellen zonder het strand en de zee – en mijn dochters gelukkig ook niet!

In het werken voor Stichting De Noordzee ben ik me meer dan ooit gaan realiseren hoeveel ontzag en verwondering ik heb voor natuur en de immense kracht van de zee. En juist daarom vind ik het zo onverkropbaar dat de staat van de Noordzeenatuur achteruit holt. Dit wakkert bij mij een vuur aan, en energie en ambitie om méér bij te dragen aan de wezenlijke bescherming van onze Noordzee.

Een verlangen om ‘impact te maken’ is een rode draad door mijn eerdere werkervaring binnen de internationale samenwerking, binnen de rijksoverheid en bij het oprichten van een impact-startup. Nergens voelt die impact tastbaarder dan hier. Aan de inhoudelijke gedrevenheid van al mijn collega’s en de directe impact van ons werk heb ik echt mijn hoofd en hart verpand!”

20190519 Zonsondergang op zee door Zita Veugen

Wie werken er nog meer

Bekijk alle collega's van Stichting De Noordzee.