Wereldwijd verbod afval dumpen in zee door zeeschepen - Stichting De Noordzee

Laatste details rond afvalbeleid op zee afgerond
Per 1 januari 2013 mag geen afval meer door zeeschepen in zee worden geloosd. Afgelopen vrijdag zijn in Londen de laatste details afgerond van de wereldwijd geldende afval wetgeving op zee, Marpol Annex V. Stichting De Noordzee is blij met deze aanscherping van het verdrag, maar zal zich blijven inzetten om de invoering in de praktijk goed te laten verlopen.
Tijdens de vorige vergadering in juli 2011 van het scheepvaart orgaan van de Verenigde Naties, de Internationale Maritieme Organisatie, is overeengekomen dat schepen geen enkele afvalsoort meer overboord mogen gooien. Vandaag werden de laatste details uitgewerkt.
Belangrijk detail
Een belangrijk detail in het nieuwe verdrag betreft het verbod op het lozen van verbrandingsassen. Veel schepen verbranden afval aan boord en mochten in het verleden de verbrandingsassen lozen in zee. ‘Hierdoor ontstond in feite een open en oncontroleerbaar systeem. Schepen moesten wel bijhouden hoeveel afval afgegeven werd in de haven en hoeveel afval verbrand was, maar het verbrande deel was nooit te controleren aangezien dit op de zeebodem lag. Nu de verbrandingsassen niet meer overboord mogen, zijn de controlemogelijkheden sterk verbeterd’, aldus Jeroen Dagevos, projectleider afval Stichting De Noordzee.
Het succes van de nieuwe wetgeving staat of valt met een goede controle en strenge handhaving. De haven is de beste locatie om dit te regelen, daar kan de hoeveelheid afval en de afvalboekhouding worden gecontroleerd.
Bewijs op het strand
Stichting De Noordzee voert meerdere malen per jaar onderzoek uit op de Nederlandse stranden naar aangespoeld afval. Gemiddeld liggen er 450 afvalitems per 100 meter strand. Ongeveer de helft van al dit afval is afkomstig van bronnen op zee, zoals touwen, netten, olievaten en jerrycans. Dagevos: “Elk stuk afval is een bewijsstuk van een overtreding. Het afval mag niet overboord gegooid worden, maar in de praktijk gebeurt het op grote schaal. Als er strenge controle en handhaving in de havens komt, zal hier eindelijk verandering in komen.”