Wereldwijde duurzaamheidstandaard voor forel - Stichting De Noordzee

Afgelopen week was ik in Parijs bij de laatste bijeenkomst van de stuurgroep van de rondetafeldiscussie over duurzame kweekforel, om de duurzaamheidsstandaard te herzien. Het resultaat is een conceptversie van de standaard, die nog aangevuld moet worden met het standaardiseren van het afvalwater dat van de forelteelt komt. De definitieve versie is naar verwachting halverwege 2011 klaar.

Rondetafelgesprekken

Forel is één van de 12 vissoorten waarvan een standaard wordt ontwikkeld middels de rondetafelgesprekken: de ‘aquaculture dialogues’. Wereldwijd nemen daar meer dan tweeduizend personen aan deel, afkomstig uit de kweeksector, retail, overheid, wetenschap en NGO’s. De definitieve standaard voor duurzame forel wordt vervolgens overhandigd aan de Aquaculture Stewardship Council (ASC).

Keurmerk duurzaam wild gevangen vis

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en het Initiatief Duurzame Handel (IDH) hebben in 2009 de ASC opgericht. Dit is de evenknie van de Marine Stewardship Council (MSC), die alleen duurzame wild gevangen vis certificeert. De ASC zal een keurmerk voor verantwoord gekweekte vis ontwikkelen en dit keurmerk wordt zichtbaar voor de consument. Naar verwachting zullen medio 2011 de eerste ASC-gecertificeerde kweekvisproducten beschikbaar komen. Stichting De Noordzee is lid van de stuurgroep omdat wij niet alleen het ASC en zijn doelstellingen ondersteunen, maar ook verbinding zoeken tussen de VISwijzer en het ASC keurmerk.