Weten we genoeg over onderwatergeluid in de Noordzee? - Stichting De Noordzee

We zetten ons in voor een schone en gezonde Noordzee waarbij zowel natuur als offshore windenergie ook na 2030 kunnen gedijen. Een effectieve uitrol waarbij ecologische kansen en risico’s in kaart zijn gebracht en gemitigeerd is hierbij essentieel.

Aan ecologische kansen door wind op zee werken we met ons De Rijke Noordzeeproject. Ook zijn we momenteel bezig de ecologische risico’s door wind op zee beter in kaart te brengen. Hoe zijn deze te mitigeren? En hoe stimuleren we innovatie?

Als onderdeel van dit onderzoek organiseerden we begin september een expertsessie gericht op de mogelijke effecten van onderwatergeluid door economische activiteiten op de Noordzee, specifiek windparken op zee.

Onderwatergeluid neemt toe in veel zeeën en oceanen, en zeker ook in de Noordzee die steeds drukker en ook luidruchtiger wordt. De energietransitie met een toename van windparken op zee zorgt ervoor dat windparken binnen het Nederlandse deel van de Noordzee in 2030 circa 11 GW opwekken. Deze leveren dan van alle energie in Nederland en 40% van ons huidige elektriciteitsverbruik. Na 2030 wordt op het Nederlandse deel van de Noordzee een verdere opschaling van 20-40GW windenergie verwacht.

Om het onderwerp vanuit verschillende wetenschapsdisciplines te bespreken bestond het expert panel uit wetenschappers afkomstig vanuit Rijkswaterstaat, WUR, NIOZ, TNO, Heinis Waterbeheer en Ecologie, IBL en Scripps Institution for Oceanography . Enkele vragen die op het programma stonden waren: Wat voor kennis is er al over onderwatergeluid? Waar liggen de huidige kennishiaten en wat zijn onzekerheden voor de toekomst? Wat zijn mogelijke cumulatieve effecten van de opschaling van Wind op Zee?

Dankzij deze levendige en enerverende expertsessie kwamen nieuwe inzichten aan het licht die een verdere richting kunnen geven binnen dit grotere onderzoek. We verwachten tegen het einde van dit jaar de resultaten en aanbevelingen te publiceren middels een rapport.

RWS-Sander-De-Jong-4

Ingrijpende veranderingen op de Noordzee door de groei van windparken vragen om meer onderzoek

De grootschalige bouw van windparken zorgt voor ingrijpende gevolgen voor zowel de natuur als voor de ruimtelijke ordening op de Noordzee. Kwetsbare diersoorten komen hierdoor verder onder druk te staan.

SerenaRiveroWebsite

Serena Rivero

Ecoloog

Mijn fascinatie voor de oceaan begon toen ik als klein meisje voor het eerst een duikbril opzette en mijn hoofd onder water dompelde. Wat …
Profielpagina