What to do with CO2 emitted by Shipping? - Stichting De Noordzee

Dinsdag 12 mei werd door het Platform Scheepsemissies een seminar georganiseerd rond CO2 emissies afkomstig van de zeescheepvaart. Het seminar vond plaats op de oude werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), waar inmiddels de RDM Campus is gerealiseerd. Onder het motto Research, Design and Manufacturing wordt dit terrein ontwikkeld tot een vestigingslocatie en broedplaats voor de creatieve en innovatieve maakindustrie en voor nieuwe energiedragers.
Zeescheepvaart staat bekend als één van de meest duurzame vormen van transport. Per vervoerd product wordt relatief weinig CO2 uitgestoten wanneer dit transport wordt vergeleken met vrachtwagens of vliegtuigen. Toch is de totale scheepvaartsector verantwoordelijk voor 6% van de jaarlijkse wereldwijde CO2 uitstoot. In december 2009 vindt de VN conferentie rond klimaatverandering in Kopenhagen plaats. Aangezien scheepvaart niet onder het eerder opgestelde Kyoto protocol valt is het niet verwonderlijk dat de discussie rond CO2 emissies uit de scheepvaart nu oplaait.
Dit bleek ook tijdens het seminar. De vraag of de scheepvaart bij moet dragen aan het reduceren van broeikasgassen staat niet ter discussie, dat er actie moet worden ondernomen staat voor alle deelnemers als een paal boven water. De grote vraag is momenteel HOE. Wordt gekozen voor CO2 emissie rechten middels een Emission Trading System (ETS) of wordt gekozen voor een belasting op brandstof. De tijd zal het leren, maar dat scheepvaart haar steentje moet gaan bijdragen in het reduceren van broeikasgassen staat vast.