Windparken heivrij - Stichting De Noordzee

Op 15 juni – tijdens de jaarlijkse wereldwinddag – organiseerde Stichting De Noordzee op een bijeenkomst van NWEA op het forteiland in IJmuiden een workshop over alternatieven voor heien op zee. Heien geeft zeer harde geluiden. Hier kan het zeeleven hinder van ondervinden. Momenteel worden offshore windparken in Nederland aangelegd m.b.v heien.
In vergunningen zijn beperkingen opgenomen voor de periode waarin geheid mag worden. In het kader van het project ‘Windparken heivrij’ bekijken we hoe het onderwatergeluid tijdens de bouw van windparken zoveel mogelijk verminderd kan worden. Dit heeft voordelen voor de natuur, maar ook wordt vertraging in de aanleg van grootschalige parken voorkomen.
Stichting De Noordzee is voorstander van offshore windenergie als duurzame vorm van energie maar vindt wel dat ook bij de bouw van de windparken rekening gehouden moet worden met de natuur in de Noordzee. De input van de workshop wordt gebruikt voor het vervolg van het project. Eind 2011 worden de definitieve resultaten gepresenteerd.
Meer vragen over het project: [email protected]